Maksuhäiriömerkintä poistuu jatkossa jopa kuukaudessa

|
Maksuhäiriömerkintä poistuu jatkossa kuukauden kuluttua siitä, kun velka on maksettu.

Maksuhäiriömerkintää koskeva lakiuudistus hyväksyttiin eduskunnassa huhtikuun alussa. Maksuhäiriömerkintä poistuu jatkossa kuukauden kuluttua siitä, kun velka on maksettu.

Jatkossa myös jokainen maksuhäiriömerkintä käsitellään itsenäisenä eli uusi maksuhäiriömerkintä ei pidennä vanhan merkinnän säilytysaikaa. Merkinnän säilytysajan lyhentäminen koskee sekä henkilö- että yritysluottotietoja.

Lakimuutoksen tarkoituksena on parantaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asemaa. Maksuhäiriömerkintä kun voi vaikeuttaa esimerkiksi vakuutuksen, vuokra-asunnon tai jopa työpaikan saamista. Luottotietolain uudistuksella halutaan puuttua sellaisiin kohtuuttomiin tilanteisiin, missä maksuhäiriömerkintä säilyy, vaikka velka on maksettu.  

Uudistuksen myötä maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua siitä, kun luottotietojen ylläpitäjät ovat saaneet tiedon velan maksamisesta. Nyt maksuhäiriömerkintä kestää kahdesta neljään vuotta ja uusi merkintä voi pidentää säilytysaikaa.

Milloin uusi luottotietolaki astuu voimaan

Maksuhäiriömerkintää koskevaa uuden luottotietolain tarkkaa voimaantulopäivää ei vielä tiedetä. Maksuhäiriömerkintöjä koskee kuitenkin kuuden kuukauden siirtymäaika: Jos laki vahvistetaan kesään mennessä, muutokset voivat astua voimaan loppuvuodesta 2022.

Luottotietolakia sovelletaan takautuvasti. Tämä tarkoittaa, että kaikki sellaiset maksuhäiriömerkinnät häviävät, joiden velan maksusta on kulunut kuukausi.

Myös positiivista luottotietorekisteriä valmistellaan

Myös positiivinen luottotietorekisteri on valmisteilla. Sen oli alun perin tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan kuin uusi luottotietolaki, mutta maksuhäiriömerkintöjä koskevaa lakia nopeutettiin.

Positiivinen luottotietorekisteri on tietokanta, mihin on tarkoitus tallentaa tietoja yksityishenkilöiden tuloista ja luotoista. Rekisteristä rahoitusyhtiöt voivat reaaliaikaisesti tarkistaa lainanhakijan lainamäärät ja luottotiedot, jolloin luotonantajat voivat nykyistä helpommin ja luotettavammin arvioida lainanhakijan kykyä maksaa lainansa takaisin.

Tällä hetkellä hallituksen esitys positiivisesta luottotietorekisteristä on valiokuntakäsittelyssä. Laki on tarkoitus saada voimaan elokuussa 2022, mutta positiivinen luottotietorekisteri tulisi käyttöön vasta keväällä 2024.

Kotitalouksien ylivelkaantumista torjutaan

Uusi luottotietolaki ja positiivinen luottotietorekisteri kuuluvat hallituksen kotitalouksien ylivelkaantumista ehkäiseviin toimenpiteisiin. Muita toimia ovat esimerkiksi asuntolainojen takaisinmaksuajan rajaaminen 30 vuoteen. Sen sijaan velkakattoa, mikä olisi asettanut kotitalouksien veloille ylärajan vuositulojen pohjalta ja vaikeuttanut asuntolainan saantia, ei ole tulossa.

Taloyhtiölainoja aiotaan kyllä rajoittaa. Uudisrakentamisessa käytettävien taloyhtiölainojen pituudelle aiotaan asettaa 30 vuoden enimmäisaikarajoite, minkä lisäksi lyhennysvapaat kiellettäisiin ensimmäiset viisi vuotta rakennuksen valmistumisesta. Lisäksi uudisrakentamisessa taloyhtiölainan osuudelle asetettaisiin 60 prosentin rajoite suhteessa myytävien asuntojen velattomaan hintaan.

Lue myös: Luottotiedot takaisin

Lähteet: Eduskunta.fi, Kauppalehti, Yle

Käyttöehdot päivittyvät: Uudet käyttöehdot 1.5.2022 alkaen »