Etua on vuonna 2008 perustettu Suomen ensimmäinen lainavertailuyritys. Suomen ensimmäinen lainavertailuyritys.
Asiakaspalvelu: 010 665 5800 | arkisin klo 10–15 | asiakaspalvelu@etua.fi

Prosentti ja prosentin laskeminen – näin käytät prosenttilaskuria

Prosentin laskemista tarvitaan monissa tilanteissa, mutta prosenttilaskun muistisääntö on voinut unohtua. Tämän sivun prosenttilaskurilla ja ALV-laskurilla lasket helposti yleisimmät prosenttilaskut ja kertaat prosenttilaskun säännöt.

Prosenttilaskurin käyttö on helppoa. Prosenttilaskurilla lasket prosenttimäärän ja kuinka monta prosenttia jokin luku on jostain luvusta. Laskurilla lasket myös muutoksen prosentteina lukujen välillä sekä loppusumman, jos lukua nostetaan tai alennetaan tietyn prosentin verran.  

Arvonlisälaskurilla taas lisäät alvin verottomaan hintaan, toisella alv-laskurilla saat verottoman hinnan ja veron osuuden eri verokannoilla. 

Prosenttilaskurit

Laske prosenttiosuus luvusta

Kuinka paljon on % luvusta ?
Tulos on luku:

Laske, kuinka monta prosenttia luku on toisesta luvusta

Kuinka monta prosenttia luku on luvusta ?
Tulos: %

Laske prosenttikorotus lukuun

Kun lukuun tehdään % korotus, mikä on lopputulos ?
Tulos on luku:

Laske prosenttialennus lukuun

Kun lukuun tehdään % alennus, mikä on lopputulos ?
Tulos on luku:

Laske luvun arvon muutos prosentuaalisesti

Kuinka monta prosenttia on nousu/lasku luvusta lukuun ?
Tulos:

ALV-laskuri / arvonlisäveron laskeminen

Laske arvonlisäveron osuus tuotteen hinnasta ja tuotteen veroton hinta

Jos tuotteen hinta on € ja se sisältää arvonlisäveroa (alv)
Tuotteen veroton hinta on
Arvonlisäveron osuus on

Lisää arvonlisävero verottomaan hintaan

Jos tuotteen veroton hinta on € ja siihen lisätään % arvonlisäveroa (alv)
Arvonlisäveron osuus on
Tuotteen verollinen hinta on

Prosentti ja prosenttilaskun muistisääntö

Prosentti (%) on mitta, millä ilmaistaan jonkin asian suhteellista osuutta eli kuinka monta sadasosaa jokin on jostakin. Niinpä yksi prosentti on sadasosa eli 1/100 tai 0,01.


Miten lasketaan prosentti?

Prosentti saadaan jakamalla luku sadalla ja kertomalla tulos sadalla. Helpoiten prosentti lasketaan kertomalla luku sadasosalla eli 0,01:llä.

Prosentti laskukaava: prosenttiluku = (osuus / kokonaisuus) x 100 %
Esimerkiksi, jos halutaan laskea 30 prosenttia 100:sta, lasketaan se: 30/100 x 100 –> 0,3 x 100 eli 30. Tämä tarkoittaa, että 30 prosenttia sadasta on 30.

Miten lasketaan prosenttimuutos?


Kun halutaan laskea, kuinka monta prosenttia jokin lukumäärä tai hinta on muuttunut, lasketaan ensin muutoksen suuruus. Tämän jälkeen lasketaan, kuinka monta prosenttia muutos on alkuperäisestä eli vanhasta arvosta.

Muutos prosentteina laskukaava: ((Uusi arvo – vanha arvo) / vanha arvo) x 100 %
Esimerkiksi, jos vanha arvo on 125 ja uusi arvo 150, niin prosenttimuutos lasketaan seuraavasti: ((150-125) / 125) x 100 % = 20 %

Prosenttilaskun muistisääntö

Monissa arkisissa asioissa vaaditaan prosenttilaskutaitoa tai ainakin ymmärrystä siitä, mistä prosenteissa on kyse. Tällaisiä tilanteita ovat esimerksi hintojen alennukset ja nousut, lainojen korot ja verotus. Yritysmaailmassa prosenttilaskuja tarvitaan esimerkiksi arvonlisäveron yhteydessä verollista hintaa ilmoittaessa.

Prosenttien laskemista helpottaa, kun muistaa, että prosentti on jostakin sadasosa eli jaetaan sadalla. Esimerkiksi 1 % 150 eurosta on 1,5 euroa (eli jaat luvun 150 sadalla tai siirrät desimaalia kaksi pykälää vasemmalle). 

Prosenttien hahmottamisessa auttaa sen muistaminen, että 10 % jostain määrästä on kymmenesosa, 20 % prosenttia viidesosa, 25 % neljäsosa ja 50 % puolet. Eli 50 % saadaan, kun jaetaan luku kahdella, ja 25 %, kun luku jaetaan neljällä jne. Näin esimerkiksi 10 % 100 eurosta on 10 euroa, 20 % 20 euroa, 25 % 25 euroa ja 50 % puolet luvusta eli 50 euroa.

Erään prosenttilaskun muistisäännön mukaan prosentit saadaan, kun kerrotaan tarvittavat luvut keskenään ja jaetaan sadalla. Esimerkiksi 7 prosenttia 40:stä on helppo laskea, kun 7 kerrotaan 40:llä, ja näin saatu luku 280 jaetaan sadalla eli tulos on 2,8. 

Vielä helpompi prosenttilaskun muistisääntö on se, että kääntää luvut ympäri. Esimerkiksi 18 % 50:stä on vaikea laskea, mutta 50 % 18:sta on helpompaa. Kumminkin päin saa tuloksesi luvun 9.

Esimerkkejä prosentin käytöstä

Prosentteja käytetään yleisesti kaupoissa, tilastoissa, taloudessa ja monilla muilla aloilla kuvaamaan suhteita ja määriä. Esimerkiksi jos sanotaan, että 60 % asiakkaista on naisia, tarkoitetaan, että 60 sadasta asiakkaasta on naisia.

Hintojen alennukset ja nousut ilmoitetaan usein prosentteina. Esimerkiksi 20 % prosentin alennus housuissa tarkoittaa, että housujen hinta on alkuperäiseen hintaan nähden 0,8-kertainen. Hintojen nousun yhteydessä voidaan puhua esimerkiksi, että jonkin elintarvikkeen hinta on noussut 25 prosenttia vuodessa, mikä tarkoittaa, että tuote on nyt neljäsosaa kalliimpi kuin vuosi sitten.

Myös veron suuruus ja lainan korko ilmoitetaan prosentteina. Jos henkilön tuloveroprosentti on 20 %, maksaa hän tämän verran tuloista valtiolle veroa. Lainan 10 %:n vuosikorko taas tarkoittaa, että lainasta maksetaan pankille palkkiota vuodessa 10 % lainasummasta.

Mikä on prosentin ja prosenttiyksikön ero?


Prosentti tarkoittaa sadasosaa jostain kokonaisuudesta, ja siten se on suhteellinen yksikkö. Prosenttiyksikkö sen sijaan on absoluuttinen yksikkö, jota käytetään prosenttilukuja toisiinsa verrattaessa. Eli prosenttiyksikkö kertoo prosenttiosuuksien välisen eron.
Esimerkiksi jos jokin asia kasvaa 10 prosentista 15 prosenttiin, se kasvaa 5 prosenttiyksikköä. Tämä voidaan ilmaista myös prosentteina, mikä tarkoittaisi 50 prosentin kasvua alkuperäisestä luvusta.
Esimerkkejä prosentista ja prosenttiyksiköstä:
-Ruoan hinta kallistui 20 prosenttia edellisvuodesta (10 eurosta 12 euroon).
-Puolueen kannatus kasvoi 2 prosenttiyksikköä (18 prosentista 20 prosenttiin).
-Lainan korko nousi 9 prosentista 10 prosenttiin, tarkoittaa, että korko kasvoi 10 prosenttia tai yhden prosenttiyksikön.
Yhteenvetona, prosentti ilmaisee suhteellista osuutta ja prosenttiyksikkö kuvaa kahden prosenttiluvun välistä absoluuttista eroa. Sekä prosentin että prosenttiyksikön matemaattinen merkki on %, mutta prosenttiyksikkö suositellaan kirjoittamaan kokonaan kirjaimin.

Mikä on arvonlisävero (ALV)?

Arvonlisävero (lyhennetään alv, ALV tai alv.), on Suomessa käytettävä kulutusvero, joka lisätään tuotteen tai palvelun hintaan. ALV:n suuruus vaihtelee eri tavaroiden ja palveluiden välillä, ja se ilmoitetaan prosentteina hinnasta.

Arvonlisäveron yhteydessä tuotteiden tai palvelujen hintaan lisätään prosenteissa ilmaistava arvonlisävero. Suomen yleisin arvonlisävero on 24 %, ja alennettu ALV 14 % ja 10 %. Jotkin hankinnat ovat kokonaan alvin ulkopuolella.

Jos arvonlisäverokanta on 24 %, niin tuotteen hintaan lisätään 24 % veroa. Eli jos tuote tai palvelu maksaa 124 euroa, on tästä arvonlisäveroa 24 euroa.

Arvonlisäverolla kerätään tuloja valtiolle ja ohjataan kulutusta. ALV:n avulla voidaan verottaa esimerkiksi terveydelle haitallisia tuotteita korkeammalla verolla ja ALV:n alennuksella taas alennetaan tärkeiden tuotteiden tai palvelujen hintoja.

Yrittäjät lisäävät arvonlisäveron tuotteen tai palvelun myyntihintoihin ja tilittää saamansa arvonlisäverot valtiolle. Arvonlisävero on siis valtion rahaa, joka on vain hetken yrittäjän hallussa.

ALV:n verokannat Suomessa

Yleinen verokanta 24 %Tämä vero koskee suurinta osaa Suomessa myytävistä tuotteista ja palveluista
Alennettu verokanta 14 %Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut (ei koske alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden myyntiä tai tarjoilua)
Alennettu verokanta 10 %Kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset
Nollaverokanta (näistä hankinnoista myös vähennysoikeus)Mainosten ja jäsenlehtien veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille, mm. tavaramyynti EU-maihin alv-velvollisille ostajille. viennit EU-alueen ulkopuolelle

Arvonlisäverosta vapaa toiminta

Yritys voi saada vapautuksen arvonlisäverosta, jos tilikauden liikevaihto jää alle 15 000 euron.  Silloin arvonlisäveroa ei tarvitse laskuttaa osana myyntihintaa, mutta tällöin yritykset eivät myöskään voi vähentää hankintojensa arvonlisäveroa.

Myös yli 15 000 euron liikevaihtoa tekevät yritykset voivat joskus toimia alv-velvollisuuden ulkopuolelle. Tämä on mahdollista, jos yritys harjoittaa arvonlisäverosta vapaata toimintaa.

Arvonlisäverotonta toimintaa ovat muun muassa:

  • yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
  • terveyden- ja sairaanhoitoalan toiminta
  • sosiaalihuollon palvelut
  • rahoitus- ja vakuutuspalvelut sekä
  • arpajais- ja rahapelipalvelut.

Arvonlisäveron laskeminen

Arvonlisävero lasketaan tuotteen tai palvelun verottomasta kokonaishinnasta. Eli siihen sisällytetään kaikki hinnanlisät, jotka myyjä veloittaa ostajalta.

Muun muassa postitus- ja kuljetuskulut, päivärahat, kilometrikorvaukset ja laskutuslisät ovat esimerkkejä tällaisista hinnan lisäyksistä. Hinnanlisäyksissä käytetään samaa verokantaa kuin alkuperäisessä tuotteessa tai tavarassa.

Miten arvonlisävero lasketaan?


Arvonlisäveron määrä = veron peruste x sovellettava verokanta / 100
(Veromäärä ilmoitetaan verottajalle sentin tarkkuudella).
Esimerkki alv:n laskemisesta:
Tuotteen hinta on 100 euroa, missä postituskuluja 8 euroa. Veron perusteena on siis 108 euron kokonaishinta eli arvonlisävero lasketaan tästä luvusta. Siten arvonlisävero on 108 euroa x 24/100 = 25,92 jolloin verollinen kokonaishinta on 108 + 25,92 = 133,92 euroa.

Miten laskea arvonlisäveron osuus hinnasta?


Tuotteen ja palvelun verollinen hinta muodostuu veron perusteesta ja arvonlisäverosta. Näiden määrät lasketaan seuraavalla laskukaavalla:
Veron peruste = 100 x verollinen hinta / (100 + sovellettava verokanta)
Arvonlisäveron määrä = sovellettava verokanta x verollinen hinta / (100 + sovellettava verokanta)
Esimerkiksi tuotteen verollinen hinta on 150 euroa ja alvin verokanta on 24 %. 
Veron peruste lasketaan: 100 x 150 euroa / (100 + 24) = 120,97 euroa
Arvonlisävero: 24 x 150 / (100 + 24) = 29,03 tai 24/100 x 120,97 euroa = 29,03
Copyright © 2024 Etua.fi