Etua on vuonna 2008 perustettu Suomen ensimmäinen lainavertailuyritys. Suomen ensimmäinen lainavertailuyritys.
Asiakaspalvelu: 010 665 5800 | arkisin klo 10–15 | asiakaspalvelu@etua.fi

Etämyyntiä koskevat yleiset tiedot

Tähän tiedotteeseen on koottu rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevan kuluttajansuojalain 6a luvun 6–9 §:n edellyttämät yleiset ennakkotiedot, jotka kuluttajalle on annettava ennen etäsopimuksen tekemistä.

Tiedot palveluntarjoajasta

Etua Oy
Alvar Aallon katu 3 C
00100 Helsinki
www.etua.fi
Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@etua.fi
Päätoimiala: Pankki- ja rahoituspalveluiden välitystoiminta
Yritys on merkitty kaupparekisteriin tunnuksella: 2167036-1

Tiedot palvelusta (välityspalvelu) ja tuotteista

Etua Oy:n lainapalvelua käyttämällä kuluttaja voi lainahakemuslomakkeen täyttämällä ja lähettämällä saada yhden tai useampia lainatarjouksia Etua Oy:n yhteistyökumppaneilta. Etua Oy vastaanottaa ja tarkastaa lainahakemuksen ja voi lähettää sen yhdelle tai useammalle yhteistyökumppanilleen, jotka voivat ottaa suoraan yhteyttä hakijaan ja tarjota lainatuotteitaan. Lainanhakija voi lainatarjoukset saatuaan päättää, tekeekö hän lainatuotetta koskevan sopimuksen Etua Oy:n yhteistyökumppanin kanssa. Palvelu on kuluttajalle maksuton.

Etua Oy:n yhteistyökumppaneita ovat Suomessa toimivat pankit ja rahoitusyhtiöt. Tyypillisesti Etua Oy:n yhteistyökumppaneiden tuotteet ovat 500 – 60 000 euron suuruisia vakuudettomia kulutusluottoja, joiden takaisinmaksuaika on 0–15 vuotta. Lainan nimelliskoron määrittävät Etua Oy:n yhteistyökumppanit. Lainoista veloitetaan yleensä tuotekohtainen avausmaksu sekä kuukausittainen tilinhoitomaksu. Lainan todellinen vuosikorko perustuu lainan nimelliskorkoon, johon lisätään lainaehtojen mukaiset tilinhoitomaksut ja lainan avausmaksu. Kaikki lainanhoitoon liittyvät kulut, palkkiot ja maksut sekä irtisanomisehdot on määritelty kunkin lainatuotteen yleisissä sopimusehdoissa, jotka asiakkaan tulee erikseen hyväksyä solmiessaan lainasopimuksen Etua Oy:n yhteistyökumppanin kanssa.

Lainansaajalla on kuluttajasuojalain mukaan oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus. Ilmoitus on tehtävä lainanmyöntäjälle 14 päivän kuluessa lainasopimuksen allekirjoittamisesta tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin lainanhakija on saanut tai on voinut saada haltuunsa kappaleen lainasopimuksesta ja muut ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti lainanmyöntäjän osoitteeseen, ja ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • ilmoitus peruuttamisesta
  • lainansaajan nimi
  • lainansaajan henkilötunnus
  • paikka ja päiväys sekä lainansaajan allekirjoitus.

Peruuttamistapauksissa lainansaaja on velvollinen maksamaan lainanantajalle korvauksena lainan todellisen vuosikoron ajalta, jonka laina on ollut lainansaajan käytössä. Lainansaaja sitoutuu palauttamaan saamansa varat viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksesta. Etäsopimiseen ja -sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot

Kuluttajaa palvellaan suomen kielellä. Etua Oy:n lainapalveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa aina ensisijaisesti yhteyttä Etua Oy:n asiakaspalveluun. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa palvelussa ilmenevästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. Jos palveluun tai sopimukseen liittyvässä erimielisyydessä ei neuvotteluilla löydy ratkaisua, asiakas voi ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan.

Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaa.

Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisiin valituksiin. Lautakunnan yhteystiedot ovat: KKV, PL 5, 00531 Helsinki, puh. 029 553 6901 (kuluttajaneuvonta). Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuluttajariitalautakunnan internetsivuilta osoitteesta www.kuluttajariita.fi.

Päiväys 1.3.2019.

Copyright © 2024 Etua.fi