Etua on vuonna 2008 perustettu Suomen ensimmäinen lainavertailuyritys. Suomen ensimmäinen lainavertailuyritys.
Asiakaspalvelu: 09 2316 3611 | arkisin klo 9–16 | asiakaspalvelu@etua.fi

Verovähennykset vuodelta 2021 – näitä kuluja voit vähentää verotuksessa

14.4.2022
Verovähennykset vuodelta 2021. Nyt kannattaa tarkistaa veroilmoituksen tiedot ja verovähennykset vuodelta 2021.

Nyt kannattaa tarkistaa veroilmoituksen tiedot ja verovähennykset viime vuodelta. Lue tästä lisää, mitä kuluja voit vähentää verotuksessa.

Viime vuoden esitäytetyistä veroilmoituksista kannattaa tarkistaa tulotiedot ja verovähennykset. Yleensä suurin osa tiedoista on veroilmoituksessa oikein, mutta tiedoissa voi silti olla korjattavaa tai täydennettävää. Verovähennyksiä täytyy itse vaatia ja toisaalta poistaa ylimääräisiä verovähennyksiä, esimerkiksi toteutumattomia matkakuluja.

Jos esitäytetyn veroilmoituksen tietoja ei täydennä tai korjaa, verottaja katsoo verovelvollisen antaneen esitäytetyn veroilmoituksen mukaisen veroilmoituksen. Näin itselleen kuuluvia verovähennyksiä voi jäädä saamatta. Vastaavasti jos kaikkia veronalaisia tuloja ei ole ilmoittanut tai pyytänyt aiheettomia vähennyksiä, voi myöhemmin joutua maksamaan veronkorotuksia lisäverojen lisäksi.

Vuoden 2021 esitäytetyt veroilmoitukset täytyy palauttaa toukokuussa 2022, mutta vain, jos niihin on muutoksia. Henkilöverotuksessa veroilmoituksen määräpäivä on jokin seuraavista: 10.5., 17.5. tai 24.5.22. Oman veroilmoituksen jättöpäivän voi katsoa esitäytetystä veroilmoituksesta tai OmaVerosta.

Muista ainakin nämä verovähennykset

Yleisimmät verovelvollisten tekemät verovähennykset ovat kodin ja työpaikan väliset matkakulut, kotitalousvähennys sekä palkkatulojen tulonhankkimiskulut.

Matkakulujen vähennys

Matkakuluista vähennetään ensin omavastuu, mikä on 750 euroa vuonna 2021. Tämä tarkoittaa, että verovähennysvaatimuksia kannattaa tehdä vasta 750 euron ylittävistä kuluista.

Matkakuluja saa omavastuun jälkeen vähentää enintään 7 000 euroa vuodelta 2021. Maksimivähennyksen saa, jos matkakuluja on yhteensä vähintään
7 750 euroa. Matkakulut tulee ilmoittaa esitäytettyyn veroilmoitukseen kokonaan eli omavastuuta ei itse vähennetä.

vuotta
302 €
Arvioitu kuukausierä

Esimerkki: 15 000 € laina, nimelliskorko 6,99 %, todellinen vuosikorko 7,9 %, laina-aika on 10 vuotta (sis. avausmaksu 0 € ja tilinhoitomaksu 5 €/kk), tällöin lainan kokonaiskulut on 21 490,8 €. Tarjottava nimelliskorko vaihtele välillä 4,68%-19%, laina-aika 1-18 vuotta ja summa 500 – 60 000 €. Tarkat tiedot esitetään lainatarjouksessa.

Ilmainen
Et sitoudu mihinkään
Lainapäätös minuuteissa

Hakijan perustiedot

vuotta
Marginaali:
302 €
Arvioitu kuukausierä
(annuiteetti)

Asuntolainalaskurin laskelmat ovat suuntaa-antavia. Tarkan laskelman ja lainaehdot saat lainaneuvottelujen yhteydessä pankissa.

Ilmainen
Et sitoudu mihinkään
Lainapäätös minuuteissa

Hakijan perustiedot

kuukautta
302 €
Arvioitu kuukausierä

Lainalaskurin laskelmat ovat suuntaa-antavia, korko 15%. Tarkan laskelman ja lainaehdot saat lainatarjouksista.

Ilmainen
Et sitoudu mihinkään
Lainapäätös minuuteissa

Hakijan perustiedot

Jos tekee osan viikosta etätyötä, voi matkakulut vähentää asunnon ja työpaikan välisistä matkoista vain niiltä päiviltä, jolloin käy työpaikalla. Esitäytetystä veroilmoituksesta kannattaakin tarkistaa, että matkakulut vastaavat viime vuonna toteutuneita matkakuluja ja korjata matkakulut tarvittaessa. 

Kodin ja työpaikan välisistä matkoista saa vähennyksen halvimman kulkuneuvon mukaan, mikä on yleensä julkinen liikenne. Matkakulut voi vähentää oman auton mukaan vain tietyissä olosuhteissa. Lisätietoja oman auton käytön verovähennyksistä voi lukea verottajan sivuilla vero.fi.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voi saada enimmillään 2 250 euroa vuoden 2021 verotuksessa. Kotitalousvähennyksen voi saada tavanomaisen kotitaloustyön, hoiva- ja hoitotyön ja asunnon perusparannus- ja kunnossapitotyön teettämisestä. Omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöltä.

Kotitalousvähennyksen saa se henkilö, joka maksaa vähennykseen oikeutettavan työn. Työ täytyy olla teetetty hänen kotonaan, vapaa-ajan asunnolla, vanhempien tai isovanhempien luona.

Puolisot voivat saada vähennystä yhteensä 4 500 euroa vuodessa. Jos 2 250 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Tällöin omavastuu vähennetään vain kertaalleen.  

Kotitalousvähennystä voi saada vain työn osuudesta. Verotuksessa voi vähentää 40 % työn osuudesta, jos on ostanut työn ennakkoperintärekisteriin kuuluvalta yritykseltä. Maksimivähennyksen saa, kun yritykselle maksamassa laskussa on työn osuutta 5 875 euroa.

Kotitalousvähennystä saa vain teetetystä työstä, ei siis esimerkiksi tarvikkeista tai matkakuluista. Yrityksen laskussa täytyy olla erittely työn hinnasta, jonka perusteella voi kotitalousvähennystä hakea.  

Tulonhankkimismenot

Tulonhankkimismenot ovat verotuksessa vähennettyjä kuluja, jotka aiheutuvat palkkatulojen hankkimisesta. Näitä kuluja ovat esimerkiksi työhuone, opiskelu- ja koulutusmenot, työkalut, tietokoneet ja tietoliikenneyhteydet, kasvomaskit sekä ammattikirjallisuus.

Tulonhankkimismenot vähennetään palkkatuloista ja jokainen palkansaaja saa automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Tulonhankkimiskulut kannattaa siis ilmoittaa vain, jos kulut ylittävät 750 euron omavastuuosuuden. Jos tulonhankkimismenoja on kertynyt enemmän kuin 750 euroa vuodessa, kulut täytyy ilmoittaa kokonaan eli omavastuuosuutta ei itse vähennetä.

Etätyöläisen verovähennykset

Etätyöläinen voi saada verovähennyksiä, mutta vain jos tulonhankkimiskulut tai matkakulut ylittävät 750 euron omavastuuosuuden. Verovähennysvaatimukset kannattaa siis tehdä vasta 750 euron ylittävistä kuluista.

Työhuonevähennyksessä voi ilmoittaa joko todelliset kulut tai tehdä kaavamaisen työhuonevähennyksen. Jos tekee kaavamaisen työhuonevähennyksen, ei voi vaatia erillistä vähennystä esimerkiksi työpöydästä, koska kaavamainen työhuonevähennys sisältää nämä menot.

Vuoden 2021 kaavamainen työhuonevähennys on 920 euroa, jos etäpäiviä oli yli puolet kaikista työpäivistä vuodessa. Kumpikin puoliso saa tehdä kaavamaisen työhuonevähennyksen, vaikka he käyttäisivät etätyöhön samaa asuntoa. Jos taas etätyöpäiviä oli enintään 50 prosenttia kaikista työpäivistä, vähennyksen määrä on 460 euroa. Satunnaisia etätöitä varten on 230 euron suuruinen työhuonevähennys.

Sekä 460 euron kaavamainen työhuonevähennys että 230 euron työhuonevähennys jäävät alle verottajan automaattisesti myöntämää 750 euron tulonhankkimisvähennystä. Tällöin työhuonevähennyksestä kannattaa ilmoittaa vain, jos on muitakin tulonhankkimiskuluja.

Asuntolainan korot ja alijäämähyvitys

Asuntolainan korosta saa vähentää osan verotuksessa. Vuonna 2021 maksettavista, oman vakituisen asunnon hankkimiseen otetun tai sen peruskorjaukseen otetun lainan koroista voi vähentää 10 %.

Asuntolainan korkoina voi vähentää vain omasta velasta maksetut korot ja kumpikin puoliso voi vähentää pääomatuloistaan vain oman velkansa koron. Korkoja ei siis voi siirtää vähennettäväksi toisen puolison pääomatuloista. Myöskään yhtiövastikkeen yhteydessä maksettua yhtiölainan korkoa ei voi vähentää omassa verotuksessa.

Vähennyskelpoiset korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista. Jos ei ole pääomatuloja tai niitä on vähemmän kuin vähennettäviä korkoja, syntyy alijäämä. Tästä alijäämästä 30 % luetaan alijäämähyvitykseksi, joka vähennetään ansiotulojen veroista. Vuonna 2021 alijäämähyvityksestä saatava hyöty on 3 % maksetuista koroista.

Sijoitusasuntoa varten otetun lainan korot ovat kokonaan vähennyskelpoisia verotuksessa. Sijoitusasuntoon liittyvän lainan korot vähennetään pääomatuloista, joita ovat esim. asunnon vuokratulot. Jos tulos on negatiivinen, 30 % tästä alijäämästä vähennetään ansiotulojen verosta.

Myös sijoitusasuntoon liittyvät lainan sivukulut voi vähentää pääomatuloista. Tällaisia kuluja on tulonhankkimisesta aiheutuneet kulut eli esimerkiksi välittäjien palkkiot, vuokrailmoitukset, luottotietojen tarkistusmaksut sekä matkakulut asunnolle.

Veroilmoituksesta kannattaa tarkistaa, että sijoitusasuntoon kohdistuva laina on merkitty tulonhankkimislainaksi. Tämä vaikuttaa korkovähennyksiin, sillä tulonhankkimislainan korot ovat kokonaan vähennyskelpoisia verotuksessa, asuntolainan korot eivät.

Vapaa-ajan asunnon hankintaa varten otetun lainan korkokuluja ei voi vähentää verotuksessa. Laina rinnastetaan kulutusluottoon eli muuksi velaksi.

Esitäytetty veroilmoitus koskee vuoden 2021 verotusta

Esitäytetyltä veroilmoitukselta kannattaa tarkistaa, että omat tulot ja vähennykset ovat oikein. On myös hyvä muistaa, että nyt jätettävä veroilmoitus koskee vuoden 2021 verotusta, jolloin esimerkiksi korotettu kotitalousvähennys ei ole vielä voimassa.

Veroilmoituksesta kannattaa ainakin tarkistaa matkakulut, tulonhankkimiskulut ja kotitalousvähennykset. Tulonhankkimiskulut ja matkakulut ilmoitetaan vain jos ne ylittävät 750 euroa. Korjaukset ja täydennykset voi tehdä OmaVeron nettisivuilla.

Lähteet: Kauppalehti, Yle.fi, Vero.fi, Veronmaksajat.fi

Lue seuraavaksi


Edullinen venelaina nopeasti ja luotettavasti

15.2.2024

Veneen ostoon liittyy monia kysymyksiä, joista yksi keskeinen on veneen rahoitus. Venelainavertailu kannattaa aina tehdä, sillä lainakuluissa on eroja. Vain vertailemalla lainan kokonaiskustannuksia selviää, mikä on halvin venelaina. Haaveiletko omasta veneestä, mutta rahoitus […]


Veronpalautuspäivät 2024 ovat heinä-joulukuussa riippuen siitä, miloin oma verotus päättyy.

Veronpalautuspäivät 2024

5.1.2024

Veronpalautukset maksetaan vuonna 2024 heinä-joulukuussa riippuen siitä, milloin oma verotus päättyy. Voit selvittää oman veronpalautuksen maksupäivän ja määrän verotuspäätöksestä tai OmaVero-palvelusta. Valtaosa henkilöasiakkaista saa veronpalautuksensa elo- tai syyskuussa. Verotuksen päättymiskuukausi Veronpalautuksen maksupäivä tilille […]


Nainen shoppailee Black Friday 2023 aikaan ja etsii parhaita alennuksia.

Black Friday 2023: Nämä hinnoitteluun liittyvät asiat sinun tulee tietää

22.11.2023

Hintojen vertailu ja hintahistorian seuraaminen pidemmältä ajalta takaa parhaiden alennusten löytämisen. Tuotteita voi saada hyvällä alennuksella Black Friday 2023 -aikana, mutta kaikki tarjoukset eivät välttämättä ole yhtä hyviä kuin miltä ne aluksi näyttävät. […]


Copyright © 2024 Etua.fi