Etua on vuonna 2008 perustettu Suomen ensimmäinen lainavertailuyritys. Suomen ensimmäinen lainavertailuyritys.
Asiakaspalvelu: 010 665 5800 | arkisin klo 10–15 | asiakaspalvelu@etua.fi

Verovähennykset vuodelta 2023 – näitä kuluja voit vähentää verotuksessa

26.4.2024
Verovähennykset kannattaa tarkistaa veroilmoituksesta ja hyödyntää ainakin yleisimmät verovähennykset.

Nyt on aika tarkistaa viime vuoden veroilmoituksen tiedot ja verovähennykset. Lue tästä, mitä kuluja voit vähentää verotuksessa.

Viime vuoden esitäytetyistä veroilmoituksista kannattaa tarkistaa tulo- ja vähennystiedot. Esitäytetyssä veroilmoituksessa on laskettu verotuksen lopputulos niillä tiedoilla, jotka on saatu työnantajilta, pankeilta ja muilta tahoilta. Useimmiten tiedot ovat oikein, mutta on silti tärkeää tarkistaa ne huolellisesti.

Verovähennykset täytyy itse vaatia, ja toisaalta ylimääräiset verovähennykset, kuten toteutumattomat matkakulut, kannattaa poistaa. Jos et täydennä tai korjaa esitäytettyä veroilmoitusta, veroilmoituksesi katsotaan silloin annetun sellaisenaan.

Tämä voi johtaa siihen, että jäät vaille sinulle kuuluvia verovähennyksiä. Toisaalta, jos et ole ilmoittanut kaikkia veronalaisia tuloja tai olet pyytänyt aiheettomia vähennyksiä, saatat myöhemmin joutua maksamaan veronkorotuksia lisäverojen lisäksi.

Vuoden 2023 esitäytetyt veroilmoitukset tulee palauttaa toukokuussa 2024, mutta vain, jos niihin on tehtävä muutoksia. Henkilöverotuksessa veroilmoituksen määräpäivä on jokin seuraavista: 7.5., 14.5. tai 21.5.2024. Oman veroilmoituksen jättöpäivän voi tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta tai OmaVerosta.

Muista tarkistaa veroilmoituksesi huolellisesti ja hyödyntää kaikki mahdolliset verovähennykset!

Hyödynnä ainakin nämä yleisimmät verovähennykset

Yleisimmät verovelvollisten tekemät verovähennykset ovat kodin ja työpaikan väliset matkakulut, kotitalousvähennys sekä palkkatulojen tulonhankkimiskulut

Matkakulujen vähennys

Matkakuluista vähennetään ensin omavastuu, mikä on 750 euroa vuonna 2023. Tämä tarkoittaa, että verovähennysvaatimuksia kannattaa tehdä vasta 750 euron ylittävistä kuluista.

Matkakuluja saa omavastuun jälkeen vähentää enintään 8 400 euroa vuodelta 2023. Maksimivähennyksen saa, jos matkakuluja on yhteensä vähintään 9 150 euroa. Matkakulut tulee ilmoittaa esitäytettyyn veroilmoitukseen kokonaan eli omavastuuta ei itse vähennetä.

Jos tekee osan viikosta etätyötä, voi matkakulut vähentää asunnon ja työpaikan välisistä matkoista vain niiltä päiviltä, jolloin käy työpaikalla. Esitäytetystä veroilmoituksesta kannattaakin tarkistaa, että matkakulut vastaavat viime vuonna toteutuneita matkakuluja ja korjata matkakulut tarvittaessa. 

Kodin ja työpaikan välisistä matkoista saa vähennyksen halvimman kulkuneuvon mukaan, mikä on yleensä julkinen liikenne. Matkakulut voi vähentää oman auton mukaan vain tietyissä olosuhteissa. Lisätietoja oman auton käytön verovähennyksistä voi lukea verottajan sivuilla vero.fi.

Kotitalousvähennys

Jos teetit vuoden 2023 aikana kotonasi kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä, muista hakea kotitalousvähennystä veroilmoituksen yhteydessä. Kotitalousvähennyksen suuruus riippuu siitä, millaista työtä teetättää. Työn luonne vaikuttaa vähennyksen suuruuteen ja enimmäismäärään.

Vuonna 2023 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 3 500 euroa henkilöä kohti, kun kyseessä ovat koti-, hoiva- tai hoitotyöt tai jos luopuu öljylämmityksestä. Muissa kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvissa töissä enimmäismäärä on 2 250 euroa. Omavastuu on 100 euroa vuodessa.

Kotitalousvähennyksen saa se henkilö, joka maksaa vähennykseen oikeutettavan työn. Työ täytyy olla teetetty hänen kotonaan, vapaa-ajan asunnolla, vanhempien tai isovanhempien luona. Asuntoa ei kuitenkaan tarvitse omistaa itse, vaan asuminen tai oma käyttö riittää.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, mutta puolison kanssa voi jakaa vähennykset. Tällöin esimerkiksi remonteista on mahdollista saada yhteensä 4 500 euroa vähennystä, ja korotetun kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvasta työstä 7 000 euroa.

On hyvä tietää, että kotitalousvähennystä saa vain teetetystä työstä, ei siis esimerkiksi tarvikkeista tai matkakuluista. Yrityksen laskussa täytyy olla erittely työn hinnasta, jonka perusteella voi kotitalousvähennystä hakea.  Lisäksi yritys, jolta työ tilataan, täytyy kuulua ennakkoperintärekisteriin.

Lisätietoja kotitalousvähennyksestä löydät tästä: Kotitalousvähennys 2024 – kuinka haetaan ja milloin

Tulonhankkimismenot

Tulonhankkimismenot ovat verotuksessa vähennettyjä kuluja, jotka aiheutuvat palkkatulojen hankkimisesta. Näitä kuluja ovat esimerkiksi työhuone, opiskelu- ja koulutusmenot, työkalut, työhön käytettävien koneiden ja laitteiden hankintamenot, tietokoneet ja tietoliikenneyhteydet sekä ammattikirjallisuus.

Tulonhankkimismenot vähennetään palkkatuloista ja jokainen palkansaaja saa automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Tulonhankkimiskulut kannattaa siis ilmoittaa vain, jos kulut ylittävät 750 euron omavastuuosuuden. Jos tulonhankkimismenoja on kertynyt enemmän kuin 750 euroa vuodessa, kulut täytyy ilmoittaa kokonaan eli omavastuuosuutta ei itse vähennetä.

Etätyöläisen verovähennykset

Etätyöläinen voi saada verovähennyksiä, mutta vain jos tulonhankkimiskulut tai matkakulut ylittävät 750 euron omavastuuosuuden. Verovähennysvaatimukset kannattaa siis tehdä vasta 750 euron ylittävistä kuluista.

Työhuonevähennyksessä voi ilmoittaa joko todelliset kulut tai tehdä kaavamaisen työhuonevähennyksen. Jos tekee kaavamaisen työhuonevähennyksen, ei voi vaatia erillistä vähennystä esimerkiksi työpöydästä, koska kaavamainen työhuonevähennys sisältää nämä menot.

Vuoden 2023 kaavamainen työhuonevähennys on 940 euroa, jos etäpäiviä oli yli puolet kaikista työpäivistä vuodessa. Kumpikin puoliso saa tehdä kaavamaisen työhuonevähennyksen, vaikka he käyttäisivät etätyöhön samaa asuntoa. Jos taas etätyöpäiviä oli enintään 50 prosenttia kaikista työpäivistä, vähennyksen määrä on 470 euroa. Satunnaisia etätöitä varten on 235 euron suuruinen työhuonevähennys.

Sekä 470 euron kaavamainen työhuonevähennys että 235 euron työhuonevähennys jäävät alle verottajan automaattisesti myöntämää 750 euron tulonhankkimisvähennystä. Tällöin työhuonevähennyksestä kannattaa ilmoittaa vain, jos on muitakin tulonhankkimiskuluja.

Asuntolainan korot

Asuntolainan korkovähennys poistui vuoden 2023 alussa. Sama koskee ensiasunnon velan korkoja ja asunnon peruskorjausta varten otetun lainan korkoja.

Nyt korkoja voi vähentää vain, jos laina liittyy tulonhankintaan. Korkomenot vähennetään pääomatuloista, ja vähennys tehdään sen vuoden verotuksessa, jona korot on maksettu. Lainan käyttötarkoitus määrittää, onko kyseessä asunto- vai tulonhankkimisvelka.

Sijoitusasuntoa varten otetun lainan korot: Jos olet ottanut lainan sijoitusasunnon hankkimiseen, voit vähentää korot verotuksessa kokonaan, sillä kyseessä on tulonhankkimisvelka. Tämä tarkoittaa lainaa, joka kohdistuu veronalaisen tulon hankkimiseen, kuten vuokratuloihin. Sijoitusasuntoon liittyvät lainan sivukulut voi myös vähentää pääomatuloista.

Tulonhankkimisvelan korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista, kuten vuokratuloista ja osinkotuloista. Jos pääomatuloja ei ole, 30 % koroista vähennetään ansiotulojen verosta alijäämähyvityksenä. Ansiotuloja voivat olla esimerkiksi palkat, eläkkeet ja Kelan maksamat etuudet.

Myös sijoitusasuntoon liittyvät lainan sivukulut voi vähentää pääomatuloista. Tällaisia kuluja on tulonhankkimisesta aiheutuneet kulut eli esimerkiksi välittäjien palkkiot, vuokrailmoitukset, luottotietojen tarkistusmaksut sekä matkakulut asunnolle.

Veroilmoituksesta kannattaa tarkistaa, että sijoitusasuntoon kohdistuva laina on merkitty tulonhankkimislainaksi. Tämä vaikuttaa korkovähennyksiin, sillä tulonhankkimislainan korot ovat kokonaan vähennyskelpoisia verotuksessa, asuntolainan korot eivät.

Vapaa-ajan asunnon hankintaa varten otetun lainan korkokuluja ei voi vähentää verotuksessa. Laina rinnastetaan kulutusluottoon eli muuksi velaksi.

Esitäytetty veroilmoitus koskee vuoden 2023 verotusta

Esitäytetyltä veroilmoitukselta kannattaa tarkistaa, että omat tulot ja vähennykset ovat oikein. On myös hyvä muistaa, että nyt jätettävä veroilmoitus koskee vuoden 2023 verotusta.

Veroilmoituksen jättäminen ei ole vaikeaa, kunhan muistat tarkistaa tiedot ja tehdä tarvittavat muutokset ajoissa.

Veroilmoituksen jättäminen helposti ja selkeästi:

1. Tarkista veroilmoitus: Saatuasi veroilmoituksen, käy läpi huolella kaikki esitäytetyt tiedot, kuten tilinumero, ansiotulot ja muut tulot, velkojen käyttötarkoitus sekä varallisuus ja verot.

Muista ilmoittaa: puuttuvat ansiotulot, vuokratulot, luovutusvoitot ja -tappiot, muut kuin lähdeverotetut korkotulot, muut pääomatulot sekä puuttuvat pääomanpalautukset, ellei vapautettu.

Muista vaatia: matkakulut, tulonhankkimiskulut, kotitalousvähennykset ja työasuntovähennys.

2. Jos tiedot oikein, ei toimenpiteitä: Jos veroilmoituksessa olevat tiedot ovat oikein eikä sinulla ole mitään lisättävää tai korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Veroilmoituksesi katsotaan silloin annetun sellaisenaan.

3. Korjaa puuttuvat tai virheelliset tiedot: Mikäli sinulla on lisättävää tai korjattavaa veroilmoitukseen, tee muutokset OmaVerossa tai paperilomakkeella. Tarkista veroilmoituksen täyttöohjeet varmistaaksesi, että teet kaiken oikein.

Veroilmoitukseen ei tarvitse liittää kuitteja tai muita tositteita, joista selviävät esimerkiksi ostot, myynnit tai maksut. Kuitenkin tositteet on säilytettävä omassa arkistossa kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien. Näin ollen vuoden 2023 verotukseen liittyvät tositteet on pidettävä tallessa vielä vuoteen 2029 asti.

Palauta veroilmoitus ajoissa: Jos korjaat veroilmoitusta, sen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksessa mainittuna määräpäivänä klo 23.59 mennessä. Määräpäivän löydät veroilmoituksesi etusivulta ja OmaVerosta.

Etua.fi -lainapalvelun tavoitteena on helpottaa kuluttajan arkipäivää kodin raha-asioissa. Palvelussa voit kilpailuttaa remonttilainat, autolainat, matkalainat, lainat ilman vakuuksia ja asuntolainat ilmaiseksi.

Lue seuraavaksi


Löydä osinkokalenterista kaikki Helsingin pörssissä listattujen osakkeiden osingot vuodelle 2024.

Osinkokalenteri

20.5.2024

Katso osinkokalenterista Helsingin pörssissä listattujen osakkeiden osingot vuodelle 2024. Näet mm. osingonmaksupäivät ja tuottoprosentit.


Verovähennykset kannattaa tarkistaa veroilmoituksesta ja hyödyntää ainakin yleisimmät verovähennykset.

Verovähennykset vuodelta 2023 – näitä kuluja voit vähentää verotuksessa

26.4.2024

Nyt on aika tarkistaa viime vuoden veroilmoituksen tiedot ja verovähennykset. Lue tästä, mitä kuluja voit vähentää verotuksessa. Viime vuoden esitäytetyistä veroilmoituksista kannattaa tarkistaa tulo- ja vähennystiedot. Esitäytetyssä veroilmoituksessa on laskettu verotuksen lopputulos niillä […]


Selvitys: Näissä kaupungeissa saat auton nopeiten huoltoon

15.4.2024

Etua Oy selvitti yhteistyössä AutoJerryn kanssa, kuinka nopeasti autolle saa huoltoaikoja vuoden eri kuukausina ja kuinka kauan huoltoaikojen saaminen kestää Suomen suurimmissa kaupungeissa.


Copyright © 2024 Etua.fi