Yrittäjän rahoituskeinot koronakriisin yli

|

Koronakriisi aiheuttaa yrityksille haasteista toimialasta riippumatta. Pahiten kriisi on tähän mennessä vaikuttanut matkailuun liittyvien yritysten toimintaan. Samoin kahviloiden ja ravintoloiden liikevaihto on pudonnut lähes nollaan ja moni näistä yrityksistä on jo sulkenut ovensa asiakaskadosta johuen. Yksinyrittäjät ovat myös monin paikoin joutuneet tilanteeseen, jossa työt ovat loppuneet lähes kokonaan.

Yritysten ja yrittäjien tueksi on tarjolla useita rahoituslähteitä, joiden avulla yritysten toimintaa tuetaan yli pahimman koronakriisin. Suomen Yrittäjien ekonomistit listasivat eri rahoituslähteitä, joita yrityksille on tarjolla.

Aloita omasta pankista

Pankit ovat yhdessä Finnveran kanssa rakentaneet rahoitusta, jonka avulla yritysten on mahdollista selvitä koronan aiheuttaman kriisin yli. Rahoituksen saaminen vaatii kuitenkin aktiivisuutta yrittäjältä. Omaan pankkin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja selvittää mitä vaihtoehtoja pankki voi tarjota helpottamaan yrityksen tilannetta.

Finnvera toimii vain pankkien kautta

Poikkeuksellisesta tilanteeta johtuen Finnvera ei käsittele suoria hakemuksia. Pankkien kautta on mahdollista hakea Finnveran rahoitutuotteista seuraavia takauksia: alkutakaus, pk-takaus sekä Finnvera-takaus.

Business Finland avasi uusia rahoituspalveluja

Business Finland avasi torstaina 19. maaliskuuta kaksi uutta rahoituspalvelua. Näiden palveluiden avulla pk-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin.

Rahoituksen avulla yritykset voivat suunnitella ja selvitellä uusia liiketoimintoja, tuotannon ja työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista sekä korvaavia toimitusketjuja koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa ja sen jälkeen.

Rahoitus on suunnattu toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin. Näitä ovat matkailuyritykset ja matkailun oheispalveluja tuottavat yritykset, luovat alat sekä kaikki toimialat, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on vaikuttamassa. Näihin uusiin rahoituspalveluihin on varattu yhteensä 150 miljoonaa euroa.

ELY-keskukset tarjoavat kehittämisavustuksia

ELY-keskukset saavat 50 miljoonan euron lisätukiresurssin elinkeinorahoitukseen. Tuki on kehittämisavustusten muodossa jaettavaa rahoitusta. Se suunnataan erityisesti palvelualojen, mutta tarvittaessa myös kaikkien muidenkin toimialojen vaikutusten hallintaan. Uutta rahoitusta voisi hakea ELY-keskuksista viikosta 13 alkaen eli maaliskuun lopusta alkaen. ELY-keskukset myös nopeuttavat tukien maksatuksia.

TyEL-takaisinlaina nousee

Yritysten TyEL-takaisinlainausta helpotetaan ja Finnveran takaus nostetaan 80 prosenttiin. Maksetuista TyEL-vakuutusmaksuista osa rahastoituu takaisinlainattavaan rahastoon. Takaisinlainaus vaatii vakuutta, joka voi olla pankin, Finnveran tai Garantian takaus.

Teollisuussijoituksen jatkorahoitus asiakkailleen yhdessä muiden rahoittajien kanssa

Teollisuussijoitus on yhdessä muiden sijoittajien kanssa varautunut jatkorahoittamaan pääomasijoitusrahastoja ja kohdeyhtiöitään koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa ylimääräisissä rahoitustarpeissa.

Muut rahoituslähteet ovat käytettävissä

Koronakriisissä on hyvä muistaa, että käytettävissä on myös kaikki normaalit rahoituslähteet, joita yritykset ovat käyttäneet normaalioloissa. Tällaisia rahoituslähteitä ovat esimerkiksi rahoitusyhtiöt ja pääomarahoitus.

Yritysten ja yrittäjien avuksi on tarjolla monenlaisia rahoitusmuotoja, joita yritysten tulee itse aktiivisesti hakea. Hakemusten käsittely on monin paikoin viivästynyt normaaliin verrattuna, joten hakemus kannattaa tehdä mahdollisimman ajoissa. Julkisten tukitoimien lisäksi yritykset saattavat tarvita myös pankkien ja muiden luottolaitosten yritysluottoja. Etua.fi tarjoaa palvelussaan mahdollisuuden hakea yritysluottoa ja vertailla eri rahoitusyhtiöiden yrityslainatarjouksia. Yrityslainahakemus on nopea täyttää eikä hakemuksen tekeminen velvoita mitenkään.

Lähde: Suomen Yrittäjät 20.3.2020 – https://www.yrittajat.fi