Etua on vuonna 2008 perustettu Suomen ensimmäinen lainavertailuyritys. Suomen ensimmäinen lainavertailuyritys.
Asiakaspalvelu: 010 665 5800 | arkisin klo 10–15 | asiakaspalvelu@etua.fi

Kulutusluotot ammattikunnittain: Lähihoitajat vertailun kärjessä

9.4.2024

Etua Oy selvitti, mitkä ammattikunnat hakevat eniten kulutusluottoja, kulutusluottohakemusten keskimääräiset summat ja niiden suuruus verrattuna ammattikunnan palkkaan. Kulutusluottodata on ajalta 1.11.2023-29.2.2024 ja keskittyi kahteenkymmeneen eniten kulutusluottoa hakeneeseen ammattikuntaan

Selvityksen keskeisimmät havainnot

  • Lähihoitajat hakevat ylivoimaisesti eniten kulutusluottoja – monta kertaa enemmän kuin mikään muu ammattikunta listalla. Tämä selittyy osittain sillä, että lähihoitajan ammatti lukeutuu Suomen yleisimpiin. Kuitenkin moniin muihin yleisiin ammatteihin verrattuna lähihoitajat hakevat moninkertaisesti kulutusluottoja.
  • Lähihoitajat hakivat yli 20 kertaa enemmän kulutusluottoja kuin opettajat. Ero on varsin iso ottaen huomioon, että vuonna 2020 Suomessa oli 79 800 lähihoitajaa ja pelkästään peruskoulun alaluokkien opettajia 27 200. 
  • Sairaanhoitajiin verrattuna lähihoitajat hakivat yli neljä kertaa enemmän kulutusluottoja. Vuonna 2020 sairaanhoitajia oli 73 000 ja lähihoitajia 79 800, joskin kulutusluottoa hakeneiden sairaanhoitajien bruttopalkka oli 618 € suurempi kuin lähihoitajien. 
  • Lastenhoitajiin verrattuna lähihoitajat hakevat yli 9 kertaa enemmän kulutusluottoja, vaikka kulutusluottoja hakevat lastenhoitajat tienasivat keskimäärin yli 500 € kuukaudessa lähihoitajia vähemmän. Vuonna 2020 lähihoitajia (79 800) oli noin puolet enemmän kuin lastenhoitotyöntekijöitä (40 023). 
  • Kun tarkastellaan ammattikuntia, jotka hakivat suurimpia kulutusluottoja palkkaansa nähden, nousevat esiin terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset ja raskasta fyysistä työtä tekevät pienituloiset työntekijät. Listan kärjessä on laitoshuoltaja, joka hakee keskimäärin 5,14 kertaa kk-palkkansa suuruista kulutusluottoa. 
  • Pienintä kulutusluottoa kk-palkkaansa nähden hakevat maalarit ja tarjoilijat, joista etenkin tarjoilijan kk-palkka (2 455 €) on varsin vaatimaton. Myös rakennus- ja käsityöalan ammattilaiset hakivat pieniä kulutusluottoja kk-palkkaansa verrattuna. 
  • Suurimmat haetut keskimääräiset lainasummat korreloivat ammattien palkkojen kanssa. Yrittäjillä, työnjohtajilla, sairaanhoitajilla ja opettajilla olivat selvityksen suurimmat kuukausittaiset bruttotulot ja vertailtavista ammattikunnista he hakivat myös suurimpia kulutusluottosummia.
  • Eläkeläiset hakevat enemmän kulutusluottoja kuin yksikään ammattiryhmä, poikkeuksena ainoastaan lähihoitajat ja myyjät. Eläkeläiset hakevat myös poikkeuksellisen suuria kulutusluottoja kuukausituloihinsa nähden, sillä heidän hakemansa lainasumma on keskimäärin yli 5 kertaa heidän kuukausitulojaan suurempi.
  • Peräti 15 prosenttia eläkeläisistä hakee kulutusluottoa terveydenhuoltoa varten. Tämä on lähes 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin kaikkien hakijoiden keskiarvo tässä kategoriassa (5,6 prosenttia). 
  • Lähes joka neljäs opiskelija (23,60 %) haki kulutusluottoa opiskeluidensa rahoittamista varten. 

Näin eläkeläiset ja opiskelijat hakevat kulutusluottoja 

  Keskimääräinen haettu kulutusluotto  Keskimääräiset kk-tulot  Lainan suuruus kertaa kk-tulot  
Opiskelija  2 809 €  1 439 €  1,95  
Eläkeläinen  9 471 €  1 858 €  5,09  

Eläkeläiset hakevat enemmän kulutusluottoja kuin yksikään ammattiryhmä, poikkeuksena ainoastaan lähihoitajat ja myyjät. Eläkeläiset hakevat myös poikkeuksellisen suuria kulutusluottoja kuukausituloihinsa nähden, sillä heidän hakemansa lainasumma on keskimäärin yli 5 kertaa heidän kuukausitulojaan suurempi. Kulutusluottoja hakevista ammattiryhmistä ainoastaan laitoshoitajat hakivat suurempia kulutusluottoja kk-tuloihinsa nähden. 

Opiskelijat hakevat eläkeläisiin ja muihin ammattiryhmiin verrattuna pieniä kulutusluottoja. He hakevat myös huomattavasti pienempiä kulutusluottoja kuukausituloihinsa nähden muihin vertailun ammattiryhmiin verrattuna. Opiskelija hakee keskimäärin noin 2 kertaa kk-tulojensa suuruista kulutusluottoa. Kaikki muut vertailun ryhmät hakevat vähintään kaksi kertaa kk-tulojaan suurempaa kulutusluottoa. 

Näihin tarkoituksiin opiskelijat ja eläkeläiset hakevat kulutusluottoja 

Lainan tarkoitus Eläkeläiset Opiskelijat 
Moottoriajoneuvon ostaminen / huoltaminen 4,30 % 10,40 % 
Sisustus/remontti  11,30 % 9,30 % 
Terveydenhuolto 15,00 % 4,40 % 
Opiskelun rahoittaminen 0,40 % 23,60 % 
Lainojen yhdistäminen21,80 % 10,40 % 

Eläkeläiset hakevat kulutusluottoja monista eri syistä. Lainaa hakevista eläkeläisistä joka viides hakee kulutusluottoaan yhdistääkseen useamman lainan yhdeksi. Yksitoista prosenttia eläkeläisistä hakee lainaa remonttia tai sisustamista varten. Tämä kategoria sisältää myös huonekalujen ja elektronisten laitteiden hankinnan. 

Peräti 15 prosenttia eläkeläisistä hakee kulutusluottoa terveydenhuoltoa varten. Tämä on lähes 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin kaikkien hakijoiden keskiarvo tässä kategoriassa (5,6 prosenttia). 

Opiskelijat hakevat lainaa useisiin eri käytännön tarpeisiin. Joka kymmenes opiskelija hakee kulutusluottoa joko moottoriajoneuvon ostamista tai sen huoltamista varten. Opiskelijoista 9 prosenttia haki kulutusluottoa remonttia tai sisustamista varten. 10 prosenttia opiskelijoista haki kulutusluottoa yhdistääkseen useamman lainan, luottokorttivelan tai osamaksun yhdeksi lainaksi. Lähes joka neljäs opiskelija (23,60 %) haki kulutusluottoa opiskeluidensa rahoittamista varten. 

Näissä ammateissa haetaan eniten kulutusluottoja 

Ammatti Hakijoiden keskimääräinen bruttopalkka/kk 
1. Lähihoitaja 2 874 € 
2. Myyjä 2 535 € 
3. Kokki 2 780 € 
4. Sairaanhoitaja 3 492 € 
5. Siivooja 2 082 € 
6. Laitoshuoltaja 2 328 € 
7. Varastotyöntekijä 2 585 € 
8. Asentaja 3 302 € 
9. Työnjohtaja 3 988 € 
10. Rakennusalan työntekijä 2 865 € 
11. Kirvesmies 3 263 € 
12. Lastenhoitaja 2 366 € 
13. Kuljettaja 3 279 € 
14. Tarjoilija 2 455 € 
15. Maalari 2 822 € 
16. Yrittäjä 4 435 € 
17. Hitsaaja 3 199 € 
18. Ohjaaja 3 007 € 
19. Opettaja 3 520 € 
20. Kiinteistönhoitaja 2 683 € 

Kaikista ammattikunnista lähihoitajat hakevat ylivoimaisesti eniten kulutusluottoja – monta kertaa enemmän kuin mikään muu ammattikunta listalla. Tämä selittyy osittain sillä, että lähihoitajan ammatti kuuluu Suomen yleisempiin. Myös muut terveysalan ammatit, kuten sairaanhoitajat ja laitoshoitajat, sijoittuivat vertailun kärkikymmenikköön. 

Toiseksi eniten kulutusluottoja hakivat myyjät – kuitenkin yli kaksi kertaa vähemmän kuin lähihoitajat. Tämä on huomionarvoista, sillä tilastokeskuksen mukaan myyjät olivat vuonna 2020 Suomen suurin ammattikunta (lähihoitajien ollessa toiseksi suurin). 

Vähiten selvityksen ammattikunnista kulutusluottoja hakivat kiinteistönhoitajat ja opettajat. Lähihoitajat hakivat yli 20 kertaa enemmän kulutusluottoja kuin opettajat. Ero on varsin iso ottaen huomioon, että vuonna 2020 Suomessa oli 79 800 lähihoitajaa ja pelkästään peruskoulun alaluokkien opettajia 27 200. 

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n sopimusasiantuntija Laura Tuominen kommentoi selvityksen tuloksia seuraavasti:

Lähihoitajat tekevät tärkeää ja raskasta työtä, mutta heidän ansionsa eivät aina riitä elämiseen ja he joutuvat nostamaan esimerkiksi asumistukea tai soviteltua päivärahaa. Heidän osaltaan myös hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset tarkoittavat sitä, että heidän toimeentulonsa tulee vaikeutumaan entisestään. Tilanne ajaa muun muassa lähihoitajia turvautumaan myös kulutusluottoihin arjen tilanteissa, kun perusarjen kulujen lisäksi voi ilmetä myös yllättäviä menoja.

Näin paljon lähihoitajat hakevat kulutusluottoja muihin ammatteihin verrattuna  

Ammatti Lähihoitajien lainahakemusten määrä verrattuna ammattiluokkaan x 
Myyjä 2,19 kertaa enemmän 
Kokki 3,76 kertaa enemmän 
Sairaanhoitaja 4,44 kertaa enemmän 
Siivooja 6,34 kertaa enemmän 
Laitoshuoltaja 7,03 kertaa enemmän 
Varastotyöntekijä 7,89 kertaa enemmän 
Asentaja 4,16 kertaa enemmän 
Työnjohtaja 8,43 kertaa enemmän 
Rakennusalan työntekijä 5,86 kertaa enemmän 
Kirvesmies 8,95 kertaa enemmän 
Lastenhoitaja 9,49 kertaa enemmän 
Kuljettaja 6,81 kertaa enemmän 
Tarjoilija 13,06 kertaa enemmän 
Maalari 13,06 kertaa enemmän 
Yrittäjä 13,77 kertaa enemmän 
Hitsaaja 13,97 kertaa enemmän 
Ohjaaja 16,12 kertaa enemmän 
Opettaja 20,50 kertaa enemmän 
Kiinteistönhoitaja 21,29 kertaa enemmän 

Taulukkoa tarkastelemalla huomaa, että lähihoitajat hakevat kulutusluottoa moninkertaisesti muihin ammatteihin verrattuna. Esimerkiksi sairaanhoitajiin verrattuna lähihoitajat hakivat yli neljä kertaa enemmän kulutusluottoja. Vuonna 2020 sairaanhoitajia oli 73 000 ja lähihoitajia 79 800, joskin kulutusluottoa hakeneiden sairaanhoitajien bruttopalkka oli 618 € suurempi kuin lähihoitajien. 

Lastenhoitajiin verrattuna lähihoitajat hakevat yli 9 kertaa enemmän kulutusluottoja, vaikka kulutusluottoja hakevat lastenhoitajat tienasivat keskimäärin yli 500 € kuukaudessa lähihoitajia vähemmän. Vuonna 2020 lähihoitajia (79 800) oli noin puolet enemmän kuin lastenhoitotyöntekijöitä (40 023). 

Siivoojiin verrattuna lähihoitajat hakevat yli kuusi kertaa enemmän kulutusluottoja. Ero on varsin suuri, sillä vuonna 2020 toimisto- ja laitossiivojia oli 64 009, eli noin 16 000 vähemmän kuin lähihoitajia.

Nämä ammatit hakivat suurimpia kulutusluottoja kk-palkkaansa nähden 

Ammatti Haettu kulutusluotto kertaa kk-palkka 
Laitoshuoltaja 5,14 
Kiinteistönhoitaja 4,81 
Varastotyöntekijä 4,54 
Ohjaaja 4,42 
Sairaanhoitaja 4,39 
Lastenhoitaja 4,36 
Myyjä 4,32 
Lähihoitaja 4,14 
Siivooja 4,14 
Asentaja 4,06 
Kuljettaja 4,05 
Opettaja 4,01 
Kokki 3,99 
Hitsaaja 3,96 
Yrittäjä 3,84 
Kirvesmies 3,83 
Työnjohtaja 3,78 
Rakennusalan työntekijä 3,78 
Tarjoilija 3,38 
Maalari 3,32 

Kun tarkastellaan ammattikuntia, jotka hakivat suurimpia kulutusluottoja palkkaansa nähden, nousevat esiin terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset ja raskasta fyysistä työtä tekevät pienituloiset työntekijät. Listan kärjessä on laitoshuoltaja, joka hakee keskimäärin 5,14 kertaa kk-palkkansa suuruista kulutusluottoa. 

Pienintä kulutusluottoa kk-palkkaansa nähden hakevat maalarit ja tarjoilijat, joista etenkin tarjoilijan kk-palkka (2 455 €) on varsin vaatimaton. Myös rakennus- ja käsityöalan ammattilaiset hakivat pieniä kulutusluottoja kk-palkkaansa verrattuna. 

Haetut kulutusluottosummat ammattikunnittain 

Ammatti Keskimääräinen haettavan lainan määrä € Haetun kulutusluoton määrä verrattuna kk-palkkaan 
Yrittäjä 17 044 € 3,84 
Sairaanhoitaja 15 324 € 4,39 
Työnjohtaja 15 095 € 3,78 
Opettaja 14 110 € 4,01 
Asentaja 13 428 € 4,06 
Ohjaaja 13 296 € 4,42 
Kuljettaja 13 275 € 4,05 
Kiinteistönhoitaja 12 915 € 4,81 
Hitsaaja 12 661 € 3,96 
Kirvesmies 12 511 € 3,83 
Laitoshuoltaja 11 957 € 5,14 
Lähihoitaja 11 889 € 4,14 
Varastotyöntekijä 11 740 € 4,54 
Kokki 11 097 € 3,99 
Myyjä 10 922 € 4,32 
Rakennusalan työntekijä 10 793 € 3,78 
Lastenhoitaja 10 329 € 4,36 
Maalari 9 371 € 3,32 
Siivooja 8 632 € 4,14 
Tarjoilija 8 294 € 3,38 

Suurimmat haetut keskimääräiset lainasummat korreloivat ammattien palkkojen kanssa. Yrittäjillä, työnjohtajilla, sairaanhoitajilla ja opettajilla olivat selvityksen suurimmat kuukausittaiset bruttotulot. Pienituloisimmat ammatit hakivat pääsääntöisesti pienempiä kulutusluottoja.

Lue seuraavaksi


Lainan kilpailutus Etuan avulla auttoi Sannaa saamaan 20 000 euron lainan, kun tavallinen pankki ei myöntänyt.

Sanna sai 20 000 euron lainan ulkomaan asuntoon Etuan avulla: ”Tavallinen pankki ei myöntänyt lainaa”

15.5.2024

Uudellamaalla asuva 29-vuotias Sanna päätti puolisonsa kanssa hankkia vapaa-ajan asunnon ulkomailta. Kun täydellinen kohde löytyi, he hakivat pankista 20 000 euron lainaa asunnon panttia varten. Tavallinen pankki ei kuitenkaan myöntänyt lainaa, joten Sanna […]


Ylimääräinen lainanlyhennys – milloin se kannattaa? 

15.5.2024

Ylimääräinen lainanlyhennys on ylimääräinen maksusuoritus, joka kohdistetaan lainan pääomaan sovitun kuukausierän lisäksi.


Selvitys: Näissä kaupungeissa saat auton nopeiten huoltoon

15.4.2024

Etua Oy selvitti yhteistyössä AutoJerryn kanssa, kuinka nopeasti autolle saa huoltoaikoja vuoden eri kuukausina ja kuinka kauan huoltoaikojen saaminen kestää Suomen suurimmissa kaupungeissa.


Copyright © 2024 Etua.fi