Vuokratontit hämärtävät asumisen kustannuksia

|

Tonttirahastojen omistamat vuokratontit voivat antaa väärän kuvan asumiskustannuksistaSuomen Pankki varoittaa tonttirahastojen omistamista vuokratonteista, jotka voivat antaa väärän kuvan asumiskustannuksista. Tonttirahaston vuokratontti ei ole taloyhtiön oma, vaan se vuokraa sitä rahastolta, joka omistaa tontin.

Viime vuosina tonttirahastot ovat yleistyneet. Ne ostavat kaupungilta tai rakennusliikkeiltä asuntojen uudistuotannon tontteja.

Rahastoja kiinnostavat kaupunkikeskukset, joissa on kysyntää asunnoista ja hyvät liikenneyhteydet. Vuokralla olevien tonttien määrä on lisääntynyt uusissa taloyhtiöissä.

Tonttirahastojen taustalla on yleensä instituutiosijoittajia, eli esimerkiksi eläkeyhtiö, pääomasijoitusrahasto tai muu rahasto, joka hakee pitkäaikaista tuottoa sijoituksilleen.

Sijoittaja hakee pääomalleen noin 4–5 prosentin tuottoa. Sijoittajat hakevat paitsi pitkäaikaista, myös vakaata ja vähän riskejä sisältävää tuottoa sijoituksilleen.

Uuden asunnon omistaja maksaa tontista joko vuokraa taloyhtiölle tai asukkaat saavat myöhemmin lunastaa tontin taloyhtiön omaksi.

Asunnonostaja, huomioi ainakin nämä asiat tonttivuokrissa

Asunnon ostajan kannalta tonttirahaston vuokraamassa tontissa piilee taloudellisia riskejä. Asunnonostajan kannattaakin perehtyä rahastojen omistamien vuokratonttien ehtoihin tarkkaan.

Tontin vuokrasopimuksista on hyvä selvittää ainakin tonttivuokran pituus, miten yhtiövastiketta korotetaan tonttivuokran takia sekä lunastusoikeus.

Tonttirahastojen ehdot tulisi olla selkeästi esillä

Tonttirahastoilla on hyvin erilaisia ehtoja, millä tontti on asunto-osakeyhtiölle vuokrattu.

Joskus vuokraa korotetaan elinkustannusindeksillä. Lisäksi on malleja, joissa korotus on aina vähintään tietty prosentti tai indeksi lisättynä jollakin prosentilla. Tällaiset sopimukset voivat pidemmällä aikavälillä johtaa koviinkin korotuksiin ja asumismenojen nousuun.

Kiinteistöliiton mukaan olisi hyvä, jos tonttirahastojen kohdalla vuokrankorotukset olisivat indeksipohjaisia ilman prosenttilisää. Indeksisidonnaiset korotukset ovatkin yleisempiä sopimuksia taloyhtiöissä.

Lisäksi liitto esittää, että taloyhtiölainat ja vuokratonttien vuokrankorotusperusteet olisivat asunnonostajalle selkeästi esitettynä. Näin asunnonostaja pystyisi hahmottamaan, miten ne vaikuttavat lainanhoitoon ja vastikkeen maksukykyyn.

Kiinteistöliiton asiantuntijan mielestä kannattaa selvittää myös tonttiosuuden lunastusmahdollisuus. Voi olla edullisempaa ostaa asunto, jossa tämä on mahdollista.

Rahastojen lisäksi myös kunnan tai kaupungin tonttivuokrasopimukset ovat tuoneet ikäviä yllätyksiä asukkaille. Taloyhtiöt ovat riidelleet, kun vanhat vuosikymmenten mittaiset vuokrasopimukset ovat päättyneet ja uusien sopimusten vuokrankorotukset ovat olleet taloyhtiöiden mielestä liian suuria.

Jotkin kaupungit ovatkin tasoittaneet korotuksia esimerkiksi kymmenen vuoden ajalle, jotta korotukset ovat jakautuneet useammalle vuodelle.

Etuan lainapalvelun avulla voit maksutta hakea asuntolainaa tästä.

Lähde: Yle

Käyttöehdot päivittyvät: Uudet käyttöehdot 1.5.2022 alkaen »