Verokortti uudistuu

|

Sama verokortti käy kaikille palkkatuloille ja sivutulon verokortti poistuu.

Verokortti uudistuu vuoden 2019 alusta. Jatkossa verokortissa on vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille. Sama verokortti ja ennakonpidätysprosentti käy kaikille palkkatuloille -sivutuloille tai eri työnantajille ei enää lasketa eri veroprosenttia.

Kaikki työnantajat käyttävät samaa työntekijän verokortille laskettua veroprosenttia. Jos verokorttiin merkitty vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan.

Jatkossa verokorttia ei tarvitse toimittaa alkuperäisenä, vaan kopio riittää. Työnantajalle toimitetaan verokortti, ellei työnantaja ole saanut sitä sähköisesti Verohallinnolta. Verokortin päätösosa jää työntekijälle.

Tulojen seuraaminen vuoden aikana on entistä tärkeämpää

Koska verokortissa on vain yksi vuosituloraja, palkkojen kertymisen seuraaminen on tärkeää. Erityisesti tarkkuus on paikallaan, jos on useita työnantajia.

Jos tuloraja ylittyy tai vähennykset muuttuvat, muutosverokortin voi tilata OmaVerosta tai puhelimitse. Muutosverokortti on toimitettava kaikille työnantajille, jos on useita työnantajia.

Verohallinnon Verokortti verkossa -palvelu sulkeutuu marraskuussa 2018. Sen jälkeen verokorttiin ja ennakkoveroon haetaan muutosta OmaVerossa (vero.fi/omavero).

Uudet verokortit lähetetään joulukuussa, ja ne otetaan käyttöön 1.2.2019.

Lähde:Verohallinto