Omistusasujalla kaksinkertaiset tulot verrattuna vuokralla asuvaan

|

Omistusasunnoissa asuvat tienaavat tuplasti sen minkä vuokralla asuvat asumiskustannusten vähennyksen jälkeen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen uudesta tulonjakotilastosta.

Tulotaso koheni hieman omistusasunnoissa asuvilla kotitalouksilla vuonna 2017. Vuokralla asuvilla kotitalouksilla tulotason kasvu pysähtyi. Niiden asumiskustannusten jälkeinen tulotaso oli noin puolet omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien tulotasosta.

Kotitalouksien mediaanitulot asunnon hallintasuhteen mukaan 2005–2017, vuoden 2017 hinnoin. Lähde: Tilastokeskus

Omistusasunnoissa ja vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien reaalinen tulotaso oli vuonna 2017 noin 3 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2014. Asumiskustannusten jälkeinen reaalinen tulotaso oli omistusasunnoissa yli 4 prosenttia ja vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla yli 5 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2014.

Vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien tulotason kasvu taittui heikosti vuonna 2017. Heillä suotuisa tulokehitys oli seurausta edeltäviltä vuosilta.

Omistusasunnoissa asuvien asumiskustannusten jälkeiset tulot sen sijaan kasvoivat vuonna 2017 sekä asuntovelkaisilla että velattomilla kotitalouksilla.

Vuonna 2017 kaikkien kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulon mediaani oli 23 000 euroa ja asumiskustannusten jälkeen 18 900 euroa. Ekvivalentti tulo on kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo jaettuna kotitalouden kulutusyksiköillä.

Vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien tulotaso oli alempi ja asumiskustannukset veivät tuloista enemmän kuin kotitalouksilla keskimäärin. Heillä mediaanitulo oli vuonna 2017 noin 17 600 euroa ja asumiskustannusten jälkeen noin 11 600 euroa.

Etuan lainapalvelun avulla voit maksutta hakea asuntolainaa tästä.


Lähde:
Tilastokeskus

Käyttöehdot päivittyvät: Uudet käyttöehdot 1.5.2022 alkaen »