Lapsen syntymä vaikuttaa perheen talouteen

|

Lapsen syntymä vaikuttaa perheen talouteenLapsen syntymällä on vaikutuksia perheiden taloustilanteeseen ja asumismenoista suoriutumiseen, ilmenee  lapsiperhekyselystä.

Puolet pienten lasten vanhemmista ilmoitti, että lapsen syntymä heikensi perheen taloustilannetta ainakin hieman. Joka kymmenes perhe koki, että syntymä heikensi taloustilannetta paljon.

– Lapsen syntymä samanaikaisesti kasvattaa perheiden menoja ja pienentää tuloja. Suurimmalla osalla taloustilanteen muutos lapsen syntymän myötä vastasi ennakko-odotuksia ja vain joka kuudennella taloustilanne heikkeni odotuksia enemmän, kommentoi Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen.

Vuokra-asunnossa asuville vaikutus menoihin suurempi

Lapsen syntymällä on vaikutuksia myös asumismenojen maksamiseen. Joka kolmas pienen lapsen vanhempi koki, että lapsen syntymän myötä asumismenoista selviytymisestä tuli hieman vaikeampaa. Vain 7 % kyselyyn vastaajista koki, että asumismenoista selviytymisestä tuli lapsen syntymän myötä paljon vaikeampaa.

Vuokra-asunnossa asuvilla lapsen syntymän vaikutus asumismenoista selviytymiseen oli suurempi kuin omistusasunnossa asuvilla.

– Ero omistusasujien ja vuokra-asujien asumismenovaikutusten välillä ei selity pelkästään erilaisilla tulotasoilla. Uskon, että erot johtuvat myös siitä, että omistusasujilla on vuokra-asujia helpompaa sopeuttaa asumismenojaan. Joka neljäs asuntovelallinen ilmoittikin kyselyssä ottaneensa asuntolainaansa lyhennysvapaata lapsen syntymän takia, Olli Kärkkäinen kertoo.

Kolmannes varautui lapsen syntymään säästämällä

Lyhennysvapaan lisäksi lapsen syntymän taloudellisia vaikutuksia ennakoitiin. 29 prosenttia säästi ennakkoon, ja 23 % pyrki säästämään jokapäiväisissä menoissa.

Oman varautumisen lisäksi lapsiperheet saavat tukea myös sukulaisilta ja ystäviltä.

Puolet pienten lasten vanhemmista ilmoitti saaneensa sukulaisiltaan ja ystäviltään lastenvaatteita tai lastenhoitotarvikkeita lapsen syntymän takia. Tämän lisäksi 40 % vastaajista ilmoitti saaneensa sukulaisiltaan ja ystäviltään taloudellista apua lapsen syntymän yhteydessä.

– Koska lapsen syntymän vaikutus perheen talouteen on ennakoitavissa, voi siihen myös varautua esimerkiksi säästämällä. Itse kutsun tätä hyvän päivän varalle säästämiseksi. On kuitenkin syytä muistaa, että kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia säästää. Kyselyssämme tämä näkyi siten, että suuremmilla tulotasoilla ennakkosäästäminen oli yleisempää, kun taas matalammilla tulotasoilla lapsen syntymän aiheuttamiin taloudellisiin vaikutuksiin reagoitiin säästämällä jokapäiväisissä menoissa.

– Positiivista oli huomata, että perheet, joiden taloustilanne heikkeni lapsen syntymän takia eniten, saivat muita useammin sukulaisiltaan ja ystäviltään taloudellista ja muuta tukea. Lähipiirin tuki ja turvaverkot ovatkin hyvin tärkeitä lapsiperheille, Olli Kärkkäinen muistuttaa.

Ovatko asuntotarpeesi muuttuneet? Etuan ilmaisen asuntopalvelun myötä kilpailutat helposti nykyisen tai uuden asuntolainasi.
Hae asuntolainaatästä


Lähde:
Nordean lapsiperhekysely

Käyttöehdot päivittyvät: Uudet käyttöehdot 1.5.2022 alkaen »