Asuntojen kysyntä palannut normaalille hyvälle tasolle

|

Asuntojen kysyntä palannut normaalille hyvälle tasolleAsuntokaupan voi odottaa jatkuvan melko vilkkaana, mutta hintataso nousee kansallisella tasolla vain hieman. Alueelliset erot ovat suuria. Parhaiten kaupaksi käyvät hyväkuntoiset kohteet.

Suomen Kiinteistönvälittäjä ry:n 1350 välittäjää antoivat markkinaennusteensa loppuvuodelle 2018. Kiinteistövälittäjien mukaan vanhojen asuntojen kauppa väheni tämän vuoden tammi-heinäkuussa muutaman prosentin vuodesta 2017. Omakotitalojen kauppa pysyi edellisvuoden tasolla ja loma-asuntojen kauppa elpyi lähes 7 % edellisvuosista.

Asuntokaupan voi odottaa jatkuvan melko vilkkaana, mutta hintataso nousee kansallisella tasolla vain hieman. Asuntojen kysyntä on voimakkaimmillaan pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa. Tilastokeskuksen  julkaisun mukaan osakeasuntojen hinnat nousivat elokuussa 2018 pääkaupunkiseudulla 2,2 prosenttia ja muualla maassa ne laskivat 2,3 prosenttia edellisvuodesta.

Kiinteistövälittäjien mukaan Tampereen ja Turun seuduilla asuntojen hinnat ovat edelleen loivassa nousussa. Keski-Suomi on edelleen hiljaisin kysynnän suhteen. Siellä ja Itä-Suomessa on odotettavissa toteutuvien hintojen laskua.

Talojen ja asuntojen kunto on yhä merkittävämpi tekijä ostajan harkitessa kauppaa.

Pankkien lainanannon ja remonttilainojen tiukkuus hidastaa huonokuntoisempien asuntojen kauppaa

Kiinteistövälittäjien mukaan heinäkuun alusta voimaan astunut lainakatto on vaikuttanut pankkien asuntolainan myöntämiseen. Lainaneuvottelut ovat muodostuneet kompastuskiveksi useille asunnonostajille, erityisesti vanhojen omakotitalojen ostajille.

Pankkien mielestä vanhempien omakotitalojen vakuusarvot ovat alhaisia ja kuntotarkastusraportteja luetaan pankeissa tarkkaan. Mikäli ostettavaan asuntoon tarvitaan lisäksi remonttilainaa, sitä ei olekaan niin vain saatavilla, vaikka asunnon arvo saattaisikin nousta remontin valmistuttua.

Vuokra-asuntojen kysyntä pysyy ennallaan

Vuokra-asuntomarkkinoilla on odotettavissa tasainen kysyntä työn perässä muuttavien ansiosta. Selvät johtavat alueet kysynnässä ovat pääkaupunkiseutu sekä Tampereen, Länsi-Suomen ja Oulun seutu. Itä-Suomessa on havaittavissa positiivista kehitystä kysynnässä. Voimakas uustuotanto on lisännyt uusien vuokra-asuntojen tarjontaa ja samalla vaikuttanut vanhempien vuokra-asuntojen kysyntään ja hintakehitykseen.

Asuntokaupan alueelliset markkinaennusteet

Pääkaupunkiseudulla kerrostaloasuntojen kysyntä jatkuu vilkkaana ja hintakehitys seuraa kysyntää.

Pääkaupunkiseudun kehyskunnissa kysyntä nousee pääkaupunkiseudun vanavedessä.

Turun seudulla hyvä tilanne teollisuudessa ylläpitää asuntojen kysyntää. Ylikuumentunut pienten kerrostaloasuntojen kysyntä on normalisoitunut. Omakotitalojen kysyntä on hiukan taittunut ehkä liian korkeiden hintaodotusten vuoksi.

Tampereella omakotitalo- ja uudiskohteiden kauppa käy hyvin. Vanhemmissa kerrostaloasunnoissa kysyntä on pienempää.

Oulun seudulla uudistuotanto on lisännyt vanhojen asuntojen tarjontaa markkinoilla. Kauppa käy parhaiten asunnoissa, joissa ei ole remonttitarpeita.

Kymenlaaksossa kauppa on edelleen muuta maata hiljaisempaa, mutta kysyntä kerrostaloasunnoista on hyvää. Lahti vetää ja Hanko elää omaa nousukauttaan loma-asuntojen myötä.

Itä-Suomessa on suuria alueellisia eroja. Asuntojen ja taloyhtiöiden kunto vaikuttaa hyvin voimakkaasti kysyntään ja hintoihin. Muuttotappiopaikkakunnilla kuten Savonlinnassa on verkkaisuutta. Kuopio vetää edelleen hyvin ja kysyntää hyväkuntoisista asunnoista on tasaisesti.

Keski-Suomessa markkinoilla on edelleen melko hiljaista muuhun Suomeen nähden. Jyväskylän seudulla hintaodotukset ovat edelleen liian korkeita toteutuviin hintoihin nähden.

Länsi-Suomessa teollisuusinvestoinnit lisäävä asuntojen kysyntää alueella. Isommilla paikkakunnilla asunnoista on kysyntää ja töihin matkustetaan pitkiäkin matkoja. Erityisesti uudempien vuokra-asuntojen kysyntä on hyvää lähellä isoja teollisuuspaikkakuntia.

Pohjois-Suomessa vanhojen omakotitalojen kysyntä on huonompaa, sillä hintaero uusien ja vanhojen talojen välillä on pienehkö. Pohjois-Suomessa ostetaan mieluummin isompia asuntoja.

Onko asuntolaina-asiat ajankohtaisia? Kilpailuta uusi tai vanha asuntolainasi kätevästitästä.

Lähteet:Suomen Kiinteistönvälittäjät ry, Tilastokeskus