Muista asuntolainan ja sijoitusasunnon lainojen verovähennys

Asuntolainan ja sijoitusasunnon lainan korkojen vähennysPankki ilmoittaa asuntolainan määrän ja lainan korot verottajalle, mutta tiedot kannattaa silti tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta. Erityisesti kannattaa tarkistaa, että lainojen käyttötarkoitus on merkitty oikein. Esimerkiksi jos velan käyttötarkoituksesi on merkitty ”muu velka”, ei koroista saa vähennystä, vaikka kyseessä olisi vuokrattuun asuntoon kohdistuva velka.

Oman asunnon hankkimiseen otetun asuntolainan koroista voi vähentää osan verotuksessa, sijoitusasunnon lainan korot ovat täysin vähennyskelpoisia.

Vakituisen asunnon tai sen peruskorjaukseen otettu laina

Asuntolainasta maksetusta korosta saa vähentää osan verotuksessa. Vuonna 2018 maksettavista, oman vakituisen asunnon hankkimiseen otetun tai sen peruskorjaukseen otetun lainan koroista voi vähentää 35 %. Vuodesta 2019 eteenpäin asuntolainan koroista voi vähentää enää 25 %.

Asuntolainan korkoina voi vähentää vain omasta velasta maksetut korot. Kumpikin puoliso voi vähentää pääomatuloistaan vain oman velkansa koron. Korkoja ei siis voi siirtää vähennettäväksi toisen puolison pääomatuloista. Myöskään yhtiövastikkeen yhteydessä maksettua yhtiölainan korkoa ei voi vähentää omassa verotuksessa.

Vähennyskelpoiset korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista, jotka ovat esimerkiksi osinkotuloja tai vuokratuloja. Jos sinulla ei ole pääomatuloja, vähennys tehdään ns. alijäämähyvityksenä palkkatulojen verosta. Vuonna 2018 alijäämähyvityksestä saatava hyöty on 10,5 % maksetuista koroista.

Esimerkki alijäämähyvityksen laskemisesta:

Asuntolainan korot/v 1 000 e.
Koroista vähennyskelpoista 35 % = 350 e.
Alijäämähyvitys = 30 % (eli pääomatulon veroprosentti) x 350 = 105 e. Tämä summa vähennetään palkkatuloista perittävästä verosta.
Vähennys huomioon ottaen koroista jää maksettavaksesi 1 000 e – 105 e = 895 e.
Vähennyksestä saama hyöty on 105 euroa eli 10,5 % 1 000 euron koroista.

Ensiasunnon vähennys

Ensiasunnon lainan koroista alijäämähyvitys on 32 % eli 2 prosenttiyksikköä enemmän kuin muun asuntolainan koroista.

Vuonna 2018 ensiasunnon ostajalla vähennyskelpoista on sama kuin muilla eli 35 % asuntolainan koroista, mutta vähennyksestä saatava hyöty on 11,2% maksetuista koroista. Esimerkiksi tuhannen euron koroista hyöty on 112 euroa, jolloin verovähennys huomioon ottaen koroista jää ensiasunnon ostajan maksettavaksi 888 euroa.

Sijoitusasunto

Sijoitusasuntoa varten otetun lainan korot ovat kokonaan vähennyskelpoisia verotuksessa. Sijoitusasuntoon liittyvän lainan korot vähennetään pääomatuloista, joita ovat esim. asunnon vuokratulot. Jos tulos on negatiivinen, 30 % tästä alijäämästä vähennetään ansiotulojen verosta.

Myös sijoitusasuntoon liittyvät lainan sivukulut voi vähentää pääomatuloista. Tällaisia kuluja on tulonhankkimisesta aiheutuneet kulut eli esimerkiksi välittäjien palkkiot, vuokrailmoitukset, luottotietojen tarkistusmaksut sekä matkakulut asunnolle.

Veroilmoituksesta kannattaa tarkistaa, että sijoitusasuntoon kohdistuva laina on merkitty tulonhankkimislainaksi. Usein pankit ilmoittavat sen esimerkiksi muuna lainana tai asuntolainana. Tällöin korot vähennetään väärin, sillä tulonhankkimislainan korot ovat täysin vähennyskelpoisia, toisin kuin esimerkiksi asuntolainan korot.

Määräosuuden omistaminen

Asunnosta voi hankkia omistukseensa myös vain määräosuuden. Näissä tilanteissa on huomattava, että asuntovelan korkoina voi vähentää vain omasta velasta maksetut korot. Yhtiövastikkeen yhteydessä maksettua yhtiölainan korkoa ei voi vähentää omassa verotuksessa.

Asumisoikeusmaksua varten otetun velan korot voi vähentää verotuksessa. Myös osaomistusasunnon hankkimiseksi otetun velan korot voi vähentää, mutta vuokraan mahdollisesti sisältyvää korkoa ei voi vähentää.

Vapaa-ajan asunto

Vapaa-ajan asunnon hankintaa varten otetun lainan korkokuluja ei voi vähentää verotuksessa. Laina rinnastetaan kulutusluottoon eli muuksi velaksi.

Lähteet: Vero.fi, Veronmaksajat, Sijoitusovi