Etua on vuonna 2008 perustettu Suomen ensimmäinen lainavertailuyritys. Suomen ensimmäinen lainavertailuyritys.
Asiakaspalvelu: 09 2316 3611 | arkisin klo 10–15 | asiakaspalvelu@etua.fi

Positiivinen luottotietorekisteri: Näin se vaikuttaa sinuun

11.3.2024

Lue tästä kaikki, mitä sinun tulee tietää positiivisesta luottotietorekisteristä.

Oletko kuullut jo positiivisesta luottotietorekisteristä? Se on uusi julkinen rekisteri, joka kerää tietoja yksityishenkilöiden luotoista. Rekisterin tavoitteena on ehkäistä kotitalouksien liiallista velkaantumista ja parantaa luotonantoa.

Rekisteri otetaan käyttöön huhtikuun 2024 alussa ja sen ylläpidosta vastaa Verohallinnon tulorekisteriyksikkö. Laki positiivisesta luottotietorekisteristä astui voimaan elokuussa 2022.

Mikä on positiivinen luottotietorekisteri

Positiivinen luottotietorekisteri muuttaa lainan myöntämistä. Se kokoaa kaikki yksityishenkilöiden lainat ja tulot samaan paikkaan, helpottaen luotonantajien työtä ja nopeuttaen lainanantoa.

Luotonantajat saavat rekisteristä kattavan kuvan hakijan taloudellisesta tilanteesta. Heidän on pakko tarkistaa lainanhakijan tiedot rekisteristä 1.4.2024 alkaen, mikä parantaa luotonannon vastuullisuutta.

Yksityishenkilöt voivat rekisterin avulla hahmottaa velkatilanteensa paremmin ja tehdä tietoisempia taloudellisia päätöksiä. Se voi auttaa ehkäisemään ylivelkaantumista.

Positiivisen luottotietorekisterin tavoitteena on:

Torjua kotitalouksien ylivelkaantumista: Parempi tieto omista veloista ja maksukyvystä auttaa välttämään liiallista velkaantumista.
Parantaa luotonantajien kykyä arvioida luotonhakijoiden luottokelpoisuutta: Vastuullisemmat luotonmyöntöpäätökset vähentävät maksuhäiriöiden riskiä.
Auttaa yksityishenkilöitä hallitsemaan omaa talouttaan: Yksityiskohtaiset tiedot luotoista ja tuloista helpottavat talouden suunnittelua ja seurantaa.
Tarjota luotettavaa tietoa luottomarkkinoista: Parempi tieto luottomarkkinoiden tilanteesta auttaa viranomaisia ja tutkijoita seuraamaan ja valvomaan markkinoita.

vuotta
302 €
Arvioitu kuukausierä

Esimerkki: 15 000 € laina, nimelliskorko 6,99 %, todellinen vuosikorko 7,9 %, laina-aika on 10 vuotta (sis. avausmaksu 0 € ja tilinhoitomaksu 5 €/kk), tällöin lainan kokonaiskulut on 21 490,8 €. Tarjottava nimelliskorko vaihtele välillä 4,68%-19%, laina-aika 1-18 vuotta ja summa 500 – 60 000 €. Tarkat tiedot esitetään lainatarjouksessa.

Ilmainen
Et sitoudu mihinkään
Lainapäätös minuuteissa

Hakijan perustiedot

vuotta
Marginaali:
302 €
Arvioitu kuukausierä
(annuiteetti)

Asuntolainalaskurin laskelmat ovat suuntaa-antavia. Tarkan laskelman ja lainaehdot saat lainaneuvottelujen yhteydessä pankissa.

Ilmainen
Et sitoudu mihinkään
Lainapäätös minuuteissa

Hakijan perustiedot

kuukautta
302 €
Arvioitu kuukausierä

Lainalaskurin laskelmat ovat suuntaa-antavia, korko 15%. Tarkan laskelman ja lainaehdot saat lainatarjouksista.

Ilmainen
Et sitoudu mihinkään
Lainapäätös minuuteissa

Hakijan perustiedot

Miten positiivinen luottotietorekisteri toimii

Positiivinen luottotietorekisteri on tietokanta, johon luotonantajat ilmoittavat tiedot myöntämistään luotoista sekä niissä tapahtuneista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi lainojen lyhennykset ja luottosopimuksen muutokset.

Kun yksityishenkilö hakee lainaa, on luotonmyöntäjällä velvollisuus tarkistaa lainanhakijan luottokelpoisuus. Tätä varten luotonantaja pyytää positiivisesta luottotietorekisteristä luottotietorekisteriotteen. Se sisältää ajantasaiset tiedot lainanhakijan lainoista ja hänen tuloistaan.

Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön huhtikuun 2024 alussa. Samalla avataan sähköinen asiointipalvelu, jossa yksityishenkilöt voivat tarkistaa omat tietonsa. Yksityishenkilö voi myös maksutta asettaa vapaaehtoisen luottokiellon rekisteriin.

Luottotietorekisteri toimii ainoastaan tietojen välittäjänä. Siinä ei tehdä suoraan luottopäätöksiä eikä arvioida luottokelpoisuutta. Sen sijaan luottotietorekisteriote välitetään luotonantajalle, joka tekee lainapäätöksen omien lainanantokriteereiden perusteella.

Jos lainahakemus hylätään, luottotietorekisteri ei saa tietoa lainahakemuksesta eikä siitä, miksi se on hylätty. Luottotietorekisterissä ei myöskään voi perua jo tehtyä luottohakemusta eikä tehdä muutoksia voimassa olevaan luottosopimukseen. Tällaisista asioista voi sopia suoraan lainanantajan kanssa.

Mitä tietoja luottotietorekisteriin kerätään?

Positiiviseen luottotietorekisteriin kerätään tietoja yksityishenkilöiltä, joilla on suomalainen henkilötunnus, asuinpaikka Suomessa, tuloja Suomesta tai muu erityinen side Suomeen.

Rekisteriin tallennetaan tiedot yksityishenkilön lainoista, kuten kulutusluotoista, asuntolainasta, luottokorteista ja osamaksuista. Lisäksi rekisterissä näkyvät tiedot yksityishenkilön tuloista (palkat, eläkkeet ja etuudet).

Luotonantajat ovat velvollisia ilmoittamaan luottotietorekisteriin myönnettyihin luottoihin liittyviä tietoja. Näitä tietoja ovat:

-Myönnetyt luotot: Kun yksityishenkilölle myönnetään uusi luotto, sen tiedot näkyvät luottotietorekisterissä yleensä kahden kalenteripäivän kuluessa siitä, kun sopimus uudesta luotosta on tehty. Tämä koskee asunto- ja autolainoja, luottokortteja, opintolainoja, osamaksurahoitusta ja muita kulutusluottoja.

-Lyhennykset: Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin tiedot maksetuista lyhennyksistä.

-Luoton päättymistiedot: Rekisteriin tallennetaan tieto luoton päättymisestä.

– Maksuviiveet: Rekisteriin ei tallenneta tietoa mahdollisista maksuhäiriömerkinnöistä. Luotonantaja ilmoittaa rekisteriin kuitenkin tiedon, jos lainan maksuerän maksu on viivästynyt yli 60 päivää. Tämä tieto poistetaan, kun maksuerä on maksettu kokonaan pois. Luotonantaja voi myös poistaa tiedon maksuviiveestä, jos on sovittu uudesta maksuohjelmasta.

Luottotietorekisteriotteessa on henkilön brutto- ja nettotulot viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta. Nämä tulotiedot, kuten palkat, eläkkeet ja etuudet, ovat peräisin tulorekisteristä.

Sen sijaan pääomatulot tai yritystoiminnan tulot eivät ole tulorekisterissä, eivätkä siten siirry luottotietorekisteriin. Luotonhakutilanteessa niistä on tarvittaessa annettava selvitys, kuten tällä hetkelläkin.

Lisäksi jos henkilö on tehnyt vapaaehtoisen luottokiellon, otteessa on tieto luottokiellosta sekä luottokiellon syy. Yksityishenkilö voi siis asettaa itselleen maksuttoman vapaaehtoisen luottokiellon rekisterissä. Esimerkiksi henkilöt, joilla on haasteita taloudenhallinnassaan, voivat asettaa luottokiellon. Kielto on hyödyllinen myös esimerkiksi identiteettivarkauden tai tietovuodon kohteeksi joutuneille. Luottokiellon ollessa voimassa luotonantajan on oltava erityisen tarkka myöntäessään lainaa. Kielto voi olla joko määräaikainen tai pysyvä, ja sen voi halutessaan itse poistaa maksutta.

Luottotietorekisteri ja sen käyttö

Luottotietoja saa käyttää vain tarkasti määriteltyihin tarkoituksiin, ja tästä on säädetty yksityiskohtaisesti laissa (laki positiivisesta luottotietorekisteristä).

Luotonantajat voivat tilata luottotietorekisteriotteen vain tietyissä tilanteissa:

Luotonhakutilanteet: Luotonantaja voi tilata rekisteriotteen, kun henkilö hakee uutta luottoa.

Olemassa olevat luottosopimukset: Jos henkilö hakee olemassa olevaan luottosopimukseen sellaista muutosta, joka vaatii luottokelpoisuuden arviointia, luotonantaja voi tilata rekisteriotteen.

Takaajat: Luotonantaja voi tilata rekisteriotteen myös silloin, kun henkilö aikoo taata toisen henkilön lainaa.

On tärkeää tietää, että lainanhakija ei voi kieltää tietojen pyytämistä näissä tilanteissa.

Lisäksi on hyvä tietää, että kuka tahansa ei voi käyttää luottotietoja. Esimerkiksi vuokranantajalla ei ole oikeutta pyytää tietoja rekisteristä. Yksityishenkilöt eivät myöskään voi tarkastella toistensa tietoja, vain omia tietoja.

Luotonmyöntäjät voivat nähdä rekisteristä seuraavat tiedot lainaa hakevasta asiakkaasta:
– Lainojen euromäärä
– myönnetyt luotot
– viimeisimmät maksut lyhennyksistä, koroista ja kuluista.

Kilpailusyistä luotonmyöntäjät eivät kuitenkaan näe tietoja siitä, mistä rahalaitoksesta laina on peräisin tai sen tarkkoja ehtoja.

Liikkeet, jotka myyvät tuotteita osamaksulla, eivät ole rekisterissä. Rahoitusyhtiöt, jotka rahoittavat osamaksukauppoja, ilmoittavat myyjälle vain, onko asiakkaalle myönnetty luotto vai ei.

Verottaja ei voi katsoa luottotietorekisterin tietoja, vaikka Verohallinto on rekisterin ylläpitäjä. Myöskään Kela ei pääse rekisterin tietoihin.

Positiivisesta luottotietorekisteristä voidaan luovuttaa tietoja seuraaville viranomaisille niiden lakisääteisiä tehtäviä varten: Suomen Pankki, Rahoitusvakausvirasto, Finanssivalvonta, Kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja Tilastokeskus.

Luottotietojen käyttö on siis tarkasti säädeltyä ja rajoitettua. Voit lukea tästä lisää, mitä tietoja positiiviseen luottotietorekisteriin kerätään.

Positiivisen luottotietorekisterin vaikutukset

Positiivinen luottotietorekisteri parantaa läpinäkyvyyttä luotonannoissa tarjoamalla reaaliaikaista tietoa asiakkaiden veloista ja tuloista. Tämä mahdollistaa vastuullisemman lainanannon ja vähentää kotitalouksien liiallista velkaantumista.

Rekisteriin kirjatut tiedot tarjoavat myös kokonaiskuvan yksityishenkilön maksukyvystä, mikä nopeuttaa lainan käsittelyä, koska lisätietojen pyytämisen tarve vähenee. Näin ollen rekisteri auttaa sekä lainanmyöntäjiä että lainanhakijoita.

Lisäksi lainanhakijan oman talouden hallinta helpottuu, kun rekisteri tarjoaa selkeän kuvan omasta velkatilanteesta. Tämä voi auttaa tekemään tietoisempia päätöksiä lainanhaussa. Taloudellisen tilanteen ymmärtäminen kokonaisvaltaisesti on tärkeää myös silloin, jos tarvitaan velkaneuvontaa.

Rekisterin avulla lainanantajat voivat tehdä tarkempia lainatarjouksia, koska heillä on täsmällisempi kuva hakijan taloudellisesta tilanteesta. Tämä mahdollistaa alhaisemmat korot niille, joilla on hyvä taloudellinen asema. Toisaalta niillä, joilla on jo paljon lainaa, voi olla vaikeampaa saada uutta lainaa tai lainan korko voi olla korkeampi.

Kaiken kaikkiaan positiivinen luottotietorekisteri voi toimia välineenä, joka edistää taloudellista vakautta sekä yksilötasolla että laajemmassa yhteiskunnallisessa mittakaavassa.

Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön asteittain

Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Vaiheittainen käyttöönotto varmistaa, että luotonantajilla on riittävästi aikaa suunnitella ja toteuttaa tarvittavat muutokset omiin järjestelmiinsä ja toimintaprosesseihinsa.

Ensimmäisessä vaiheessa, keväällä 2024 rekisteristä saa tiedot kuluttajaluotoista ja niihin verrattavista muista yksityishenkilöille myönnetyistä luotoista, kuten asunto- ja opintolainoista sekä luottokorteista.

Kaksi vuotta myöhemmin, keväällä 2026, rekisteristä saa tiedot myös muista yksityishenkilöille myönnetyistä luotoista, kuten elinkeinotoimintaa tai maataloutta varten myönnetyistä luotoista.

Mikä on positiivinen luottotietorekisteri?

Positiivinen luottotietorekisteri on valtakunnallinen rekisteri, joka sisältää tietoja yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista. Se on väline taloudellisen päätöksenteon tueksi ja yksityishenkilöiden talouden hallintaan.

Rekisterin tarkoituksena on:
– Luotonantajien tiedonsaanti: Rekisteri varmistaa luottotietojen saatavuuden lainapäätöstä tehdessä, kun arvioidaan henkilön maksukykyä ja luottokelpoisuutta.
– Ylivelkaantumisen torjunta: Rekisteri auttaa hallitsemaan omaa taloutta ja ehkäisemään ylivelkaantumista.
– Luottomarkkinoiden seuranta: Rekisteri edistää luotettavien luottomarkkinoita kuvaavien tietojen saatavuutta rahoitusvakauden ja luottomarkkinoiden valvonnassa.

Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin yksityishenkilöiden luottojen tiedot. Lainaa myöntäessä on luotonmyöntäjän tarkistettava lainanhakijan luottokelpoisuus, mikä auttaa rahoitusyhtiöitä arvioimaan hakijan maksukykyä paremmin. Yksityishenkilöt voivat nähdä omat luottonsa rekisteristä.

Rekisterissä tallennetaan tietoja yksityishenkilöiden lainoista, kuten asunto-, auto- ja opintolainoista, luottokorttien saldoista sekä muista kulutusluotoista. Luottotietorekisteriotteessa on myös henkilön brutto- ja nettotulot viimeiseltä vuodelta. Nämä tiedot, kuten palkat, eläkkeet ja etuudet, tulevat tulorekisteristä.

Rekisteri avautuu yksityishenkilöiden käyttöön 1.4.2024. Rekisterin tietoja saavat käyttää ainoastaan ne toimijat, joilla on siihen lainmukainen oikeus, ja jotka käyttävät tietoja laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Lähteet: Luottotietorekisteriote – Positiivinen luottotietorekisteri (vero.fi), Taloustaito

Lue seuraavaksi


Selvitys: Näissä kaupungeissa saat auton nopeiten huoltoon

15.4.2024

Etua Oy selvitti yhteistyössä AutoJerryn kanssa, kuinka nopeasti autolle saa huoltoaikoja vuoden eri kuukausina ja kuinka kauan huoltoaikojen saaminen kestää Suomen suurimmissa kaupungeissa.


Kulutusluotot ammattikunnittain: Lähihoitajat vertailun kärjessä

9.4.2024

Etua Oy selvitti, mitkä ammattikunnat hakevat eniten kulutusluottoja, kulutusluottohakemusten keskimääräiset summat ja niiden suuruus verrattuna ammattikunnan palkkaan.


Kotitalousvähennys 2021 on merkittävä etu, joka kannattaa hyödyntää.

Kotitalousvähennys 2024 – kuinka haetaan ja milloin?

5.4.2024

Kotitalousvähennys on merkittävä etu, joka kannattaa hyödyntää. Kotitalousvähennyksen hakeminen on tärkeä osa taloudenhallintaa monelle suomalaiselle. Mutta miten tämä vähennys sitten haetaan? Verottajan sivuilla annettu ohjeistus on selkeä, mutta se saattaa silti herättää kysymyksiä. […]


Copyright © 2024 Etua.fi