Etätyöläinen: nämä verovähennykset kannattaa huomioida

|
Etätyöläisen verovähennykset vuonna 2020

Verohallinto neuvoo etätyöläisiä kiinnittämään huomiota verovähennyksiin. Erityisesti verokortilta on hyvä tarkistaa kodin ja työpaikan väliset matkat.

Verovähennykset kannattaa tarkistaa tänä vuonna huolella. Oikein merkityillä verovähennyksillä säästyy mätkyiltä ja voi myös säästää satoja euroja.

Etätöiden takia monet eivät voi esimerkiksi tänä vuonna vähentää kodin ja työpaikan välisiä matkoja verotuksessaan.

Matkakulujen omavastuu on tänä vuonna 750 euroa. Jos kuluja kertyy tätä omavastuuosuutta enemmän, kodin ja työpaikan välisten matkojen kuluja voi ilmoittaa verotuksessa ja saada niistä verovähennystä. Matkakuluja voi vähentää verotuksessa aina 7000 euroon asti.

– Jos matkakuluja on tämän vuoden verokortilla ja tekeekin pääasiassa etätöitä, kannattaa verokortti pikaisesti päivittää. Vähennysten pois jääminen voi nostaa veroprosenttia, mutta kun muutosverokortin tekee nyt, nousu jakaantuu tasaisesti loppuvuodelle. Jos verokorttia ei nyt päivitä, ensi vuonna voi odottaa tuntuvatkin mätkyt, Verohallinnon ylitarkastaja Päivi Ylitalo huomauttaa.

Nämä etätyöstä aiheutuneet kulut voit vähentää verotuksessa tulonhankkimismenoina

Vaikka matkakulujen vähentäminen ei olisi mahdollista, muita etätyöstä aiheutuneita kuluja voi vähentää verotuksessa.

Etätyöstä palkansaajalle aiheutuvia menoja, joita työnantaja ei korvaa, voi verotuksessa vähentää tulonhankkimismenoina. Tulonhankkimismenoja voivat olla esimerkiksi palkansaajalle maksettavaksi jäävät tietoliikennekulut ja tietokoneen oheislaitteiden kulut sekä työhuonevähennys.

Jokainen palkansaaja saa automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Jos kuluja kertyy tätä summaa enemmän, menot voi ilmoittaa veroilmoituksessa tulonhankkimismenoina.

Jos palkansaaja on ostanut kotiin tänä vuonna uuden näytön, hiiren tai muita työvälineitä, kulut voi vähentää verotuksessa tulonhankkimismenoina.

Myös tietoliikennekuluja voi vähentää tulonhankkimismenoina. Palkansaaja voi vähentää puolet tietoliikennekulujen kokonaiskustannuksista, jos yhteyttä käyttää osittain työkäytössä.

Verottaja huomauttaa, että kun tekee kotona etätyötä, voi vähentää joko kaavamaisen työhuonevähennyksen tai työtilasta aiheutuneet todelliset kulut esimerkiksi kalusteista. Molempia ei voi veroilmoituksessa vähentää.

Työhuonevähennys määräytyy etätyöpäivien mukaan

Jos työskentelee kotona, verotuksesta voi vähentää työhuonevähennyksen. Työhuonevähennys kattaa vuokran, kalusteet, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen.

Työhuonevähennys määräytyy etätyöpäivien mukaan seuraavasti:

  • Työhuonevähennys on 900 euroa, jos on etätöissä yli puolet vuoden työpäivistä.
  • Työhuonevähennys on 450 euroa, jos on etätöissä enintään puolet kaikista työpäivistä vuodessa.

Työvälineiden vähennys verotuksessa

Jos hankkii työvälineitä itse, voi niiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot vähentää tulonhankkimiskuluina, jos välineet ovat pääasiassa työkäytössä:

  • Jos hankintahinta on enintään 1 000 euroa / työväline, voit vähentää kulut kerralla hankintavuonna.
  • Jos hankintahinta ylittää 1 000 euroa, vähennä se vuosittaisina 25 % suuruisina poistoina. 

Jo lainaa työnantajalta työvälineitä työkäyttöön eli niiden omistus säilyy työnantajalla, niistä ei synny työntekijälle veronalaista etua.

Sen sijaan, jos työnantaja hankkii työvälineitä työntekijän omistukseen, työvälineiden käypä arvo on palkkaa, jonka työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin.

Tarkista verokortin tuloraja ja tee muutosverokortti tarvittaessa

Vähennykset voi ilmoittaa jo nyt verokortille. Jos vähennyksiä lisää verokortille, samalla pitää tehdä uusi muutosverokortti.

– Kun vähennykset ilmoittaa verokortille, tiedot ovat valmiina ensi kevään esitäytetyllä veroilmoituksella. Vähennyksiä ei ole kuitenkaan pakko ilmoittaa vielä verokortille, vaan ne voi ilmoittaa myös ensi keväänä, kun veroilmoituksen täydentämisen määräpäivät ovat, Verohallinnon Ylitalo kertoo.

Joka tapauksessa verokortin tuloraja kannattaa kaikkien palkansaajien tarkistaa. Näin välttyy ensi vuonna jäännösverolta tai saa muutoin ensi vuonna maksuun tulevat veronpalautukset käyttöön jo nyt. Verokortin voi tehdä Verohallinnon verkkopalvelussa OmaVerossa.

Lisää etätyö vähennyksistä Vero.fi:n sivuilla