Rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laatimispäivämäärä 23.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Etua Oy, Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Antti Aarvala, Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Etua Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tallennamme antamasi henkilötiedot, kun haet lainaa tai vakuutusta palvelustamme.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lainavertailupalveluun ja vakuutuksiin liittyvien tehtävien ja palveluiden hoito ja kehittäminen sekä
-yhteystietojen hallinta
-suoramarkkinointi ja palveluiden kohdentaminen asiakkaille
-lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot tuotteiden hakijoista ja asiakkaista:

5.1 Hakijan henkilöön liittyvät perustiedot

 • Etu- ja sukunimet
 • Henkilötunnus
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero(t)
 • Sähköpostiosoite
 • Siviilisääty
 • Asumistiedot
 • Asepalvelustiedot (jos henkilö on mies)
 • Tulo- ja menotiedot
 • Työnsuhdetiedot
 • IP-osoite
 • Pankkiyhteystiedot
 • Muita myönnettyjä luottoja sekä pankki- ja luottokortteja koskevat tiedot
 • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • Lupa Asiakastiedon kyselyjärjestelmän käyttämiseen
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
 • Asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot kuten luoton määrän suuruudesta, luoton määrän myöntämisestä sekä tietoa luottohakemuksen tarkoituksesta.
 • Vakuutuksen hakemisen yhteydessä vakuutuksen myöntämiseen liittyvät tiedot kuten terveystiedot

5.2 Yhteisvastuullista luoton- tai muun tuotteen hakijaa koskevat perustiedot:

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Osoite, jos eri osoite kuin luotonhakijalla
 • Puhelinnumero(t)
 • Sähköpostiosoite
 • Ammatti
 • Työnantajan yhteystiedot
 • Kuukausiansiot
 • Myönnettyjä luottoja sekä luotto- ja pankkikortteja koskevat tiedot
 • Lupa Asiakastiedon kyselyjärjestelmän käyttämiseen
 • Suoramarkkinointikielto

5.3 Hakemusta koskevat tiedot

 • Tuotetyyppi ja muita tuotetta koskevia tietoja
 • Tietoja luottopäätöksestä
 • Maksuhäiriötiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä
 • Väestötietorekisteristä (tietoja henkilöturvatunnuksen varmistamiseksi sekä
  osoitetietojen päivitystarkoituksissa)
 • Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
 • Muilta pankeilta ja lainanantajilta

7. Tietojen luovutus

Etua Oy voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sääntelemissä rajoissa. Koko Etua Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Etua luovuttaa säännönmukaisesti hakemuksessa olevia henkilötietoja eteenpäin yhteistyökumppaneina toimiville pankeille ja muille lainanantajille sekä vakuutusyhtiöille. Tässä yhteydessä henkilötiedot voidaan rekisteröidä yhteistyökumppaneina toimivien pankkien ja muiden lainanantajien sekä vakuutusyhtiöiden tietokantoihin, jolloin nämä tahot itsenäisesti rekisterinpitäjinä käsittelevät annettuja tietoja tehdessään päätöksiä tuotteiden tarjoamisesta Käyttäjälle.

8. Rekisterin suojaus

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että tietojärjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Tietojärjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä.

Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla. Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä, sekä salauksella tietojen siirtojen yhteydessä.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen asiakaspalvelu(at)etua.fi

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Mikäli henkilötietojen käsittelyyn on lakisääteinen peruste tai velvoite, meillä on oikeus olla poistamatta pyytämiäsi tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi kirjanpitoon liittyvä aineisto, jonka hävittämisessä noudatamme kirjanpitolain määräyksi

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

10. Tietoa evästeistä (cookies)

Etua.fi- verkkosivustoilla käytetään evästeitä. Evästeiden avulla voimme tarjota, suojata ja parantaa palveluitamme esimeriksi mukauttamalla sisältöä, räätälöimällä tarjouksia, mittaamalla verkkoliikennettä ja parantamalla verkkosivuston turvallisuutta.

Käytämme lisäksi evästeitä, joiden avulla voimme optimoida verkkosivuston toimintoja ja siten parantaa käyttökokemustasi. Evästeitä käytetään myös markkinointiin ja markkinatutkimukseen,

Käytämme myös evästeitä, jotka keräävät anonyymiä koostettua tilastotietoa. Niiden avulla me voimme paremmin ymmärtää, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Näin evästeet auttavat meitä parantamaan sivuston rakennetta ja sisältöä.

Evästeet eivät sisällä sinua koskevia tietoja, joista olisit suoraan tunnistettavissa (kuten nimi, osoite, puhelinnumero yms.), vaan ainoastaan tietoa Internet-selaimestasi sekä Internet-selaimella toteutetuista toimista.

Sinulla on mahdollisuus määrittää, voidaanko evästeitä tallentaa automaattisesti laitteellesi, kysytäänkö sinulta joka kerta ennen evästeen tallentamista tai estetäänkö kaikkien evästeiden tallennus. Voit muuttaa verkkoselaimesi asetuksia niin, että se ei enää salli evästeitä. Toimintatapa riippuu verkkoselaimen tyypistä. Sinun on muutettava asetusta kaikkien samalla ja/tai eri tietokoneella tai laitteella käyttämiesi verkkoselainten kohdalla Huomaa, että jos päätät estää evästeet, verkkosivuston toiminnallisuus kärsii.