Asuntolainan korot voi osittain tai kokonaan vähentää verotuksessa. Korkojen vähentämiseen vaikuttaa se, onko laina otettu omaa vakituista asuntoa, ensiasuntoa vai sijoitusasuntoa varten.

Jos laina on otettu oman vakituisen asunnon hankintaa tai peruskorjausta varten, voi asuntolainan koroista vähentää 15 %.  Vuonna 2019 asuntolainan koroista sai vielä vähentää 25 %.

Korkovähennysoikeutta leikataan vähitellen: Vuonna 2021 vähennyskelpoista on 10 %, vuonna 2022 vähennyskelpoista on 5 % koroista ja vuonna 2023 vähennysoikeutta ei enää ole.

Vähennyksestä saatava rahallinen hyöty on 4,5 %

Vaikka vuonna 2020 vähennyskelpoista on 15 % asuntolainan koroista, vähennyksestä saatava rahallinen hyöty on tätä pienempi, sillä vähennys hyvittää vain osan vähennyskelpoisista koroista.

Asuntolainojen korot vähennetään palkkatulojen verosta alijäämähyvityksenä. Vuonna 2020 alijäämähyvityksestä saatava hyöty on 4,5 % maksetuista koroista.

Vähennyskelpoiset korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista. Jos pääomatuloja ei ole, syntyy alijäämä. Tästä alijäämästä 30 % luetaan alijäämähyvitykseksi, joka vähennetään ansiotulojen verosta. Ansiotuloja ovat esimerkiksi palkat, eläkkeet ja Kelan maksamat etuudet.

Tätä asuntolainan korkovähennys käytännössä tarkoittaa

Jos maksaa asuntolainan korkoja vuonna 2020 esimerkiksi 1 000 euroa, siitä 150 euroa on vähennyskelpoista ja vähennyksestä saama hyöty on 45 euroa. Tämän verran palkkavero siis pienenee. Asuntolainan koroista jää tällöin maksettavaksesi 955 euroa.

Esimerkki asuntolainan korkovähennyksestä:

Asuntolainan korot vuodessa 1 000 €.
Koroista vähennyskelpoista 15 % –> 150 €.
Alijäämähyvitys: 30 % (pääomatulon veroprosentti) × 150 € –> 45 €. Tämä summa vähennetään palkkatuloista perittävästä verosta.
Vähennys huomioon ottaen koroista jää maksettavaksi 1 000 € – 45 € –> 955 €.

Vähennyksestä saatava hyöty on siis 45 euroa eli 4,5 % 1 000 euron koroista.

Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa henkeä kohti vuodessa. Puolisot voivat yhteensä saada 2 800 euron alijäämähyvityksen. Hyvityksen enimmäismäärä kasvaa 400 eurolla yhdestä lapsesta ja 800 eurolla, jos lapsia on kaksi tai useampia. Nelihenkisessä perheessä ansiotulojen verosta voi siis vähentää alijäämähyvityksenä enintään 3 600 euroa.

Ensiasunnon asuntolainan korkovähennys

Ensiasuntoa varten otetun lainan korkovähennys on suurempi kuin muiden asuntolainojen, jos korot vähennetään alijäämähyvityksenä.

Ensiasunnon lainan koroista alijäämähyvitys on 32 %. Tämä vähennys saadaan ensiasunnon käyttöönottovuodelta ja enintään yhdeksältä seuraavalta vuodelta.

Vuonna 2020 myös ensiasunnon ostajalla vähennyskelpoista on 15 % asuntolainan koroista, mutta vähennyksestä saatava hyöty on 4,8 % maksetuista koroista. Esimerkiksi tuhannen euron koroista hyöty on 48 euroa, jolloin verovähennys huomioon ottaen koroista jää ensiasunnon ostajan maksettavaksi 952 euroa.

Taloyhtiölainan korkovähennys

Taloyhtiölainan yhtiövastikkeeseen sisältyvää korkoa ei voi vähentää omassa verotuksessa.

Sijoitusasuntoon otetun lainan korkovähennys

Sijoitusasunnon hankkimista varten otetun lainan korot voi vähentää kokonaan verotuksessa. Lainan korot vähennetään pääomatuloista, joita ovat esim. asunnon vuokratulot.  

Tarkista lainan käyttötarkoitus esitäytetystä veroilmoituksesta

Pankki ilmoittaa lainan ja lainan korot verottajalle, ja tiedot näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Esitäytetystä veroilmoituksesta kannattaa tarkistaa korkotiedot ja lainan käyttötarkoitus. Jos velan käyttötarkoitus on merkitty veroilmoitukseen väärin, lisätietoihin voi korjata lainan oikea käyttötarkoitus.

Esimerkiksi sijoitusasuntolainasta kannattaa tarkistaa, että se on veroilmoitukseen merkitty tulonhankkimislainaksi eikä muuksi lainaksi tai asuntolainaksi. Tämä vaikuttaa korkovähennyksiin, sillä tulonhankkimislainan korot ovat kokonaan vähennyskelpoisia verotuksessa, asuntolainan korot eivät.

Etua.fi-asuntolainapalvelun avulla kilpailutat uuden asuntolainan tai tarkistat nykyisen asuntolainasi koron veloituksetta. Täytä hakemus tästä

Etua.fi on Finanssivalvonnan hyväksymä asuntoluottovälittäjä.

Lähteet:Vero.fi, Veronmaksajat.fi