Verovähennykset 2019 – näin voit säästää satasia

|

Kotitalousvähennys, matkakulut ja tulonhankkimiskulutEsitäytetystä veroilmoituksesta 2019 kannattaa tarkistaa muutakin kuin veronpalautukset tai mätkyt. Jos veroilmoituksen tiedot ovat oikein, ei tarvitse tehdä mitään. Vähennyksiä on kuitenkin osattava itse pyytää.

Veroilmoituksen ulkonäkö uudistui tänä vuonna ja kotiin tuleva esitäytetty veroilmoitus on tuloste verotustiedoista. Verotietoja täydennetään netissä OmaVero -palvelussa tai erillisillä paperilomakkeilla, sillä postissa tullutta tulostetta ei voi enää täydentää ja palauttaa.

Jos ilmoitusta korjaa, määräpäivä on joko 7., 14., tai 21.toukokuuta 2019. Määräpäivä ilmenee omasta veroilmoituksesta tai OmaVerosta. Paperilomakkeella jätetty veroilmoitus tulee olla määräpäivänä perillä klo 16.15 mennessä. Jos annat veroilmoituksen verkossa Omaverossa, ilmoitus on perillä lähetettyäsi sen.

Jos on viime vuodelta verovähennyksiin oikeuttavia kuluja, Verohallinto suosittelee ilmoittamaan ne OmaVerossa. Jos haluaa ilmoittaa vähennykset paperilla, lomakkeet löytyvät osoitteesta vero.fi/lomakkeet.

Veroilmoitukseen ei liitetä selvityksiä eikä kuitteja. Jos veroviranomaiset tarvitsevat lisätietoja, he pyytävät niitä. Kuitit ja tositteet täytyy joka tapauksessa säilyttää kuusi vuotta verovuoden päättymisen jälkeen.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voi hakea kotona tai vapaa-ajanasunnossa teetetystä kotitaloustyöstä. Tällaista työtä ovat esimerkiksi siivous, tietotekniikkalaitteiden asennus, hoiva- ja hoitotyö sekä remontointi.

Maksimivähennys on 2400 euroa omavastuun ollessa 100 euroa ilmoitusta kohden. Täydet vähennykset saa esimerkiksi 5000 euron arvoisesta remontista. Vähennyksen saannin edellytyksenä on, että työ ostetaan ennakkorekisterissä olevalta yrittäjältä. Asian voi tarkistaa ilmaiseksi osoitteessa www.ytj.fi.

Puolisoiden kannattaa keskittää kotitalousvähennys vain toiselle, jos 5000 euron arvolisäverollisen työlaskutuksen määrä ei ylity. Näin 100 euron omavastuu vähennetään vain kerran.

Tulonhankkimisvähennys

Kaikki palkansaajat saavat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Tämän summan ylittävät palkan hankkimiseen liittyvät kulut voi vähentää tulonhankkimiskuluina.

Vähennyksiä voi vaatia, jos kodin ja työpaikan väliset matkakustannukset ylittävät 750 euroa. Matkakuluja saa vähentää maksimissaan 7000 euron arvosta ja ne vähennetään halvimman kulkuneuvon mukaan.

Tulonhankkimisvähennyksiä voi pyytää myös työvälineistä. Esimerkiksi tietokoneen hankintakustannukset voi vähentää ansiotuloista, jos käyttää konetta työntekoon. Samoin laajakaistaliittymiä sekä työkaluja ja niiden huoltoja voi vähentää verotuksessa.

Ammattitaitoa ylläpitävät kurssit ja muut koulutukset matka- ja yöpymismenoineen ovat myös vähennyskelpoisia. Lisäksi tulonhankkimiskuluja ovat ammattikirjallisuuden ja vain töissä käytettävän virkavaatteiden ostot, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut.

Työhuonevähennys

Etätyöskentelystä voi hakea työhuonevähennystä. Jos kotona työskentely on pääasiallista ja etätöitä on yli puolet työstä, voi vähennystä saada 880 euroa. Ne, jotka tekevät pääansiotyössään etätyöpäiviä tätä vähemmän, voi saada 440 euron vähennyksen.

Lisäksi satunnaisia sivutuloja hankkivat voivat saada 220 euron työhuonevähennyksen. Vähennyksen voi saada myös toteutuneiden vuokra-, sähkö-, siivous- ynnä muiden kulujen mukaan, jos on hankkinut työtä varten erillisen työhuoneen.

Pääomatulot

Pääomatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä syntyneet kulut ovat vähennyskelpoisia.

Esitäytetyssä veroilmoituksessa ilmenevät verottajan tietoon tulleet voitot ja tappiot. Erityisesti kannattaa tarkistaa, onko tiedot arvopapereiden hankintamenoista oikein. Verottajalle riittää tieto ostoajoista ja -hinnoista.

Tulontasaus

Mikäli on saanut kerralla suuren ansiotulon, tulontasauksella voi lieventää tuloveron progressiota. Tulontasausta voi vaatia, jos on esimerkiksi saanut kerralla takautuvia palkkatuloja, eropaketteja tai henkilörahaston osuuksia.

Tulontasauksessa summa jaetaan useammalle verovuodelle ja kertatulon tulee olla suuruudeltaan vähintään 2 500 euroa. Tulontasaukset ovat määrältään harvinaisia, mutta voivat olla saajalleen euromääräisesti hyvinkin merkittäviä.

Yllättävien kertatulojen kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä tulontasausta ei voi vaatia jälkikäteen oikaisupyynnöllä kuten muita muutoksia verotuspäätökseen.

Asuntolainan korkovähennys

Pankki ilmoittaa verovelvollisen asuntolainasta maksaman koron suoraan Verohallinnolle. Korot voi vähentää verotuksessa, jos laina on otettu vakituisen kodin ostamista tai peruskorjausta varten.

Vuonna 2018 maksetuista koroista saa vähentää 35 prosenttia, joten verohyöty ei ole kovin suuri. Vuonna 2019 vähennettävä osuus laskee 25 prosenttiin.

Eteenpäin vuokrattavaksi tarkoitetun asunnon ostoon otetun lainan korot ovat kokonaan vähennyskelpoisia.

Etua.fi:n tavoitteena on helpottaa kuluttajan arkipäivää kodin raha-asioissa. Palvelussa voi vertailla kulutusluottoja, remonttilainoja, matkalainaa, lainaa ilman vakuuksia tai asuntolainaa. Tutustu Etuan palveluihin täältä

Lähteet: Helsingin Sanomat, Iltalehti, Vero.fi