Veroilmoituksen palautuspäivä lähestyy – tarkista veroilmoituksen tiedot

|

Esitäytettyjen veroilmoitusten viimeiset palautuspäivät ovat tänä vuonna 8.5. ja 15.5.2018. Palautuspäivä on merkitty veroilmoituksen etusivulle. Esitäytetty veroilmoitus kannattaa tarkistaa, sillä tiedoissa voi olla puutteita tai virheitä. Jos ilmoitusta ei palauta, katsotaan se annetuksi esitäytettyjen tietojen mukaisena.

Tarkista tulot

Varmista, että kaikki tulot ja ennakonpidätykset on esitäytetyssä veroilmoituksessa varmasti merkitty oikein. Erityisen tarkkana kannattaa olla, jos sinulla on ollut keikkatöitä, vuokratuloja tai myyntivoittoja. Samalla kannattaa tarkistaa ammattiyhdistyksien ja työttömyyskassojen jäsenmaksujen paikkansapitävyys.

Muista vaatia vähennykset

Verovähennyksiä täytyy muistaa itse vaatia, sillä kaikki vähennyksiin oikeutetut tiedot ei täyty ilmoitukseen automaattisesti.

Tulonhankkimisvähennys

Verottaja vähentää automaattisesti palkkatuloista 750 euroa tulonhankkimiskuluina. Jos sinulla on tulonhankkimiskuluja tätä omavastuuosuutta enemmän, niin muista ilmoittaa ne. Tulonhankkimiskuluja ovat kaikki työhön liittyvät hankinnat, joita työnantaja ei ole korvannut. Tulonhankkimiskuluina vähennettäviä kuluja ovat esimerkiksi työhuonevähennys ja työkalujen käytöstä johtuvat vähennykset. Myös ammattivaatteet, kuten univormut ja esiintymisvaatteet, voidaan merkitä tulonhankkimiskuluiksi.

Kotitalousvähennys

Voit saada kotona tai vapaa-ajan asunnossa teetettävästä työn hinnasta kotitalousvähennystä 2400 euroa vuodessa. Vähennyksen saa siltä vuodelta, kun on maksanut laskun. Kotitalousvähennystä saa esimerkiksi tietokoneohjelmien asennuksesta, lastenhoidosta sekä siivous- ja remonttityöstä, kun teettää työn ennakkoperintärekisteriin kuuluvalla yrityksellä. Vähennys koskee myös omien ja puolison vanhempien asunnoissa tehtyjä töitä, jotka oikeuttavat kotitalousvähennykseen.

Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa. Etu on henkilökohtainen eli puolisot voivat vähentää yhteensä 4 800 euroa. Jos puolisoiden teettämä työ ei ylitä 2400 euron henkilökohtaista ylärajaa, vain toisen kannattaa maksaa työ. Näin säästyy toisen puolison omavastuuosuus.

Matkakustannukset

Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset voi vähentää halvimman kulkuneuvon ja halvimman lippuhinnan mukaan. Matkakustannusten omavastuu on 750 euroa vuodessa ja matkakustannusten yläraja on 7000 euroa. Matkakulut tulisi merkitä bruttomääräisinä vähentämättä omavastuuta.

Lainojen käyttötarkoitus

Myös lainojen käyttötarkoitus on hyvä tarkistaa, sillä asuntolainan korot ovat vähennyskelpoisia. Tarkista, että sijoitusasunnon laina on merkitty oikein. Sijoitusasunnon lainan korko on vähennyskelpoinen, mutta ”muun lainan” ei. Lisää asuntolainan ja sijoitusasunnon lainan vähennyksistä voit lukea tästä

Säilytä kuitit 6 vuotta verovuoden päättymisestä

Veroilmoitukseen ei tarvitse liittää kuitteja tulonhankkimiskuluista, kotitalousvähennyksistä tai matkakuluista. Verottaja voi kuitenkin pyytää kuitteja tarvittaessa ja siksi tositteet pitäisi säilyttää 6 vuotta verovuoden päättymisestä. Tositteet omaisuuden hankinta- ja perusparannusmenoista kannattaa säilyttää pidempäänkin mahdollisesta omaisuuden myymisestä syntyvää luovutusvoiton tai -tappion laskemiseksi.

Lähteet: Vero.fi, Yle