Asumiskustannukset Suomessa: viidennes suomalaisista käyttää yli puolet nettotuloistaan asumiseen

|

Asumiskustannukset vievät ison osan tuloista Suomessa ja monet joutuvat käyttämään asumiseen enemmän rahaa kuin mitä kokevat kohtuulliseksi.

Tutkimuksen mukaan noin 70 % pitäisi kohtuullisena käyttää asumiseen enintään 30 % nettotuloistaan, kun todellisuudessa jopa viidennes vastaajista joutuu käyttämään vähintään puolet nettotuloistaan asumiseen.

Asumisen edullisuutta ja laatua arvostetaan

Asumista tarkastelevassa tutkimuksessa pyydettiin vastaajia myös kertomaan, mitä he arvostavat uudessa asunnossa. Asuntoa ostettaessa tai vaihtaessa tärkeimpiä asunnon valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat asumiskustannusten lisäksi raikas sisäilma, hyvä äänieristys ja tehokkaat pohjaratkaisut.

Muita tärkeiksi koettuja asioita olivat tilava parveke tai oma piha, säilytystila ja energiatehokkuus. Myös asuinalueen turvallisuus ja rauhallisuus, lähipalvelut ja hyvät liikenneyhteydet koettiin tärkeiksi.

Nuorilla korostuu edullisuuden merkitys, kun taas vanhemmat arvostavat luonnonläheisyyttä ja alueen mainetta.

Asumisväljyys

Tutkimuksessa pyydettiin ottamaan kantaa myös asumisväljyyteen. Vastausten keskiarvo oli noin 30 m2/asukas kerrostaloasunnossa, 35 m2/asukas rivitaloasunnossa ja 40 m2 omakoti-/paritalossa.

Pientalojen osalta hajontaa oli eniten, sillä jopa 39 % vastaajista arvioi sopivaksi asunnon kooksi omakoti-/paritalossa vähintään 50 m2/asukas. Pienempi asukaskohtainen tila hyväksytään etenkin kerrostaloasunnossa.

Asuminen vie merkittävän osan tuloista

Tutkimuksesta ilmenee, että monet joutuvat käyttämään asumiseen enemmän rahaa kuin mitä kokevat kohtuulliseksi. 22 % vastaajista katsoo, että asumiskustannusten kohtuullinen osuus nettotuloista olisi 20 % ja 47 % mielestä kohtuullinen osuus olisi 30 %. Kuitenkin
esim. 21 % vastaajista kertoo asumisen vievän vähintään 50 % kotitalouden nettotuloista.

Tutkimus myös vahvistaa aiempien tutkimusten antamaa kuvaa, että yhä useampi arvostaa kaupunkimaista asumista. Näyttääkin siltä, että suomalaisten asumistoiveet ja -vaatimukset vaihtelevat entistä enemmän vastaajien välillä.

Osa vastaajista arvostaa asumista kaupungin keskustoissa lähellä palveluista, toisille on tärkeää luonnonrauha ja asumisen väljyys. Erilaiset toiveet tulisikin ottaa huomioon asuinalueiden suunnittelussa ja kaupunkien kaavoittamisessa.

Kun asuntolainan hakeminen tulee ajankohtaiseksi, kannattaa kilpailuttaa pankit yhdellä kätevällä nettihakemuksella . Voit kilpailuttaa myös remonttilainasi tai kodin sisustamiseen tarvittavan lisärahoituksen tästä.

Lähde:Bonavan tutkimus: parempi asuminen