Tuotetta ei voi aina palauttaa ja muita kuluttajansuojan perusasioita

|

Kuluttajat ja yritykset tuntevat kuluttajansuojan perusasiat melko hyvin. Kuluttajat kuitenkin luulevat, että heillä on paremmat oikeudet esimerkiksi tuotteiden palauttamisesta kuin oikeasti on.

Kuluttajilla on vääriä käsityksiä esimerkiksi ostosten palauttamisoikeudesta, kahden yksityishenkilön välisistä kaupoista ja peruutuskäytännöistä. Yritykset puolestaan tuntevat huonosti verkkokaupan kuluttajansuojaa, ilmenee Kilpailu- ja kuluttajavirasto  selvityksestä, miten hyvin kuluttajien oikeuksiin liittyviä asioita tunnetaan.

Reklamointi on tehtävä kohtuullisessa ajassa

Selvityksessä ilmeni, että pääosin yrityksissä tunnetaan virhetilanteisiin liittyvät asiat hyvin. Joka neljäs vastaaja tosin luuli, että kuluttajalla on seitsemän vuorokautta aikaa reklamoida, kun hän on havainnut tuotteessa virheen. Valittamiselle ei kuitenkaan ole määritelty tarkkaa määräaikaa. Se täytyy tehdä kohtuullisessa ajassa.

Kuluttaja voi valittaa tuotevirheestä ja saada hyvityksen, vaikka hänellä ei olisikaan kuittia. Tällöin hänen on osoitettava muuten, mistä ja koska hän on tuotteen ostanut. Tämän tiesivät lähes kaikki yritykset ja kuluttajat. Myös siitä oltiin hyvin perillä, että myyjällä on ensin oikeus yrittää korjata virheellinen tuote.

Palautusoikeudesta on virhekäsityksiä

Selvityksen mukaan kuluttajilla oli vääriä käsityksiä erityisesti ostosten palauttamisesta ja peruuttamisesta. Lähes puolet vastaajista oletti, että myymälästä ostetun virheettömän tuotteen saa aina halutessaan palauttaa. Näin voi kuitenkin tehdä vain, jos yritys on myöntänyt virheettömille tuotteille vaihto- ja palautusoikeuden.

Yli 40 % vastaajista oli puolestaan siinä käsityksessä, että heillä on aina oikeus peruuttaa verkkokaupasta ja puhelimitse tehdyt ostokset. Todellisuudessa peruutuksen voi tehdä vain tietyin edellytyksin.

Kuluttajansuoja ei koske kahden ykityishenkilön välistä kauppaa

Kuluttajat olivat huonosti perillä siitä, että kuluttajansuoja ei koske kahden yksityishenkilön välistä kauppaa. Vain 16 % tiesi, että jos esimerkiksi yksityishenkilöltä ostetussa käytetyssä autossa ilmenee vikoja, kuluttaja ei voi vedota kuluttajansuojalakiin eikä saada apua kuluttajaneuvonnasta.

Tämä on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää tiedostaa, kun yksityishenkilöiden välinen kauppa lisääntyy alusta- ja jakamistalouden markkinapaikkojen yleistyessä.

Yrityksillä on verkkokaupasta epätietoisuutta

Yritykset tunsivat huonoiten verkkokauppaan liittyvät asiat. Yli puolet vastaajista ei osannut sanoa, voiko verkkokauppaostoksen peruuttavan kuluttajan velvoittaa maksamaan tavaran palautuskustannukset ja voiko kuluttajien peruutusoikeutta rajoittaa.

Palautuskustannusten periminen on sallittua, jos siitä on kerrottu kuluttajalle ennen ostoa, mutta peruutusoikeutta voi rajoittaa vain kuluttajansuojalaissa mainittujen poikkeustapausten perusteella.

Tuotevirheestä voi saada hyvitystä takuun päättymisenkin jälkeen

Takuuseen liittyvistä asioista oli vääriä käsityksiä molemmin puolin kassakonetta. Yli puolessa yrityksistä luultiin, että tavaralle on lain mukaan aina annettava takuu. Näin ei ole.

Valtaosa yrityksistä tiesi, että kuluttajalla on oikeus valittaa tuotevirheestä ja saada hyvitystä vielä takuun päättymisen jälkeenkin. Vain noin puolet kuluttajista tiesi oikeudestaan.

Kuluttajansuoja pähkinänkuoressa

  • Kuluttajansuojalaki ei koske kahden yksityishenkilön välistä kauppaa eikä kuluttajaneuvonta käsittele siihen liittyviä kiistoja.
  • Etämyynnissä – verkkokaupassa, puhelinmyynnissä ja postimyynnissä – on pääsääntöisesti peruutusoikeus ja peruutusaika on yleensä 14 päivää. Poikkeuksia ovat kuitenkin muun muassa asiakkaan toivomusten mukaisesti valmistetut mittatilaustuotteet sekä CD- ja DVD-levyt tai tietokoneohjelmat, joiden sinetti on avattu.
  • Myymälästä ostetun virheettömän tuotteen voi vaihtaa tai palauttaa vain, jos myyjä on myöntänyt tuotteelle vaihto- ja palautusoikeuden.
  • Tavaran virheestä voi valittaa, vaikka sille ei olisi myönnetty takuuta tai takuu olisi päättynyt.
    Apua kirjallisen reklamaation tekemiseen: reklamaatioapuri

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Etua.fi -lainapalvelun tavoitteena on helpottaa kuluttajan arkipäivää kodin raha-asioissa. Palvelussa voit kilpailuttaa kulutusluotot, remonttilainat, matkalainat, lainat ilman vakuuksia ja asuntolainat ilmaiseksi.