Suomalaiset pitävät itseään harkitsevina joulukuluttajina

|

Suomalaiset pitävät itseään järkevinä joulukuluttajina, ilmenee Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksesta.

Kyselyssä suomalaisten joulunajan kulutusta ohjaavat harkitsevaisuus, käytännöllisyys, hintatietoisuus, suunnitelmallisuus ja laatutietoisuus. Vain muutama prosentti suomalaista kuvaa joulun ajan kuluttamistaan ylelliseksi, törsäileväksi ja hulluttelevaksi.

Suomalaisista 30 % ajattelee myös käyttävänsä tänä vuonna jouluun vähemmän rahaa kuin viime vuonna, eritysesti pääkaupunkiseudulla asuvat sekä nuoret ja keski-ikäiset. Vain 6 % ajattelee, että käyttää tänä vuonna rahaa enemmän kuin viime vuonna.

– Kuluttajat arvioivat myös viime vuonna oman joulubudjettinsa pienenevän edellisvuoteen verrattuna, vaikka joulukauppa on yleensä kasvanut vuosi vuodelta. Asennetasolla näyttäisi kuitenkin tapahtuvan muutosta. Tiedostavan kuluttamisen trendi vaikuttanee pikkuhiljaa myös vuoden suurimpaan kulutusjuhlaan. Tunnepohjaiset arvot ja asenteet jäivät tutkimuksessa häntäpäähän, mikä on mielenkiintoista ottaen huomioon, miten tunnepitoinen juhla joulu monille on, pohtii Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala tiedotteessa.

– Muutokset kulutustottumuksissa pohjaavat ympäröivän maailman muutoksiin ja sen vaikutuksiin omiin arvoihin. Vastuullisuus, ekologisuus ja omien kulutusvalintojen ilmastovaikutukset puhututtavat tällä hetkellä laajasti. Järkevä kuluttaminen näkyy tutkimuksesta päätellen myös jouluna, Eljala jatkaa.

Suomalaisen Työn Liiton tuloksista poiketen, Nordean julkaiseman kyselyn mukaan suomalaiset aikovat käyttää tänä vuonna jouluun enemmän rahaa kuin viime vuonna. Nordean tutkimuksen tekijät kiinnittivät kuitenkin huomiota siihen, että aineettomat lahjat ovat yhä suositumpia.

Kotimaisuutta arvostetaan

Suomalaisen Työn Liiton kyselystä ilmeni, että noin kolmannes suomalaisista arvelee kotimaisten tuotteiden ja palveluiden osuuden olevan yli 50 % jouluhankinnoista. Noin kolmannes vastaajista kertoi tarkistavansa usein, onko tuotteessa tai palvelussa suomalaisesta työstä kertova Avainlippu-merkki.

Vastaajat suhtautuivat myönteisesti myös kuluttamisen vastuullisuutta koskeneisiin kysymyksiin. Yli 90 % suomalaisista pitää kotimaisen tuotteen valitsemista vastuullinen tekona, joka luo työpaikkoja Suomeen.

– Kotimaisuuden suosiminen myös joulukulutuksessa näyttäisi olevan viime vuosien tutkimusten mukaan nousussa, Eljala kertoo.

Tutkimustiedot perustuvat Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn, joka toteutettiin lokakuussa 2018. Siihen vastasi 1187 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista.

Etua.fi-lainapalvelulle on myönnetty Avainlippu osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta. Etua.fi -lainapalvelun tavoitteena on helpottaa kuluttajan arkipäivää kodin raha-asioissa. Palvelussa voit kilpailuttaa kulutusluotot, remonttilainat, matkalainat, lainat ilman vakuuksia ja asuntolainat ilmaiseksi.

Lähde:Suomalaisen Työn Liitto