Pääkaupunkiseudulla eniten asuntolainaa

|
Asuntolaina
Pääkaupunkiseudulla on eniten asuntolainaa

Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli vuonna 2018 asuntolainaa keskimäärin 100 030 euroa.

Asuntolainat olivat suurimmat pääkaupunkiseudulla, keskimäärin 142 130 euroa. Vähiten, keskimäärin 81 200 euroa, asuntolainaa oli Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Edellisvuodesta keskimääräiset asuntolainat kasvoivat pääkaupunkiseudulla, 1,8 ja Ahvenanmaalla, 0,7 prosenttia. Muualla Suomessa keskimääräiset asuntolainat hieman pienenivät.

Hieman yli puolella kaikista eli 1,4 miljoonalla asuntokunnalla oli lainaa vuonna 2018. Kolmanneksella asuntokunnista oli asuntolainaa. Kahden huoltajan lapsiperheillä oli asuntolainaa keskimäärin 135 770 euroa, yksinhuoltajaperheillä 90 590 euroa, lapsettomilla kahden aikuisen asuntokunnilla 86 540 euroa ja yhden hengen asuntokunnilla 67 740 euroa. Eniten asuntovelkaa, keskimäärin 152 190 euroa, oli alle 35-vuotiaiden kahden huoltajan lapsiperheillä.

Nuorimpien asuntovelallisten asuntokuntien lukumäärä pieneni edellisvuodesta hieman ja eniten kasvoi vanhimpien asuntovelallisten lukumäärä. Alle 35-vuotiaita asuntovelallisia oli noin 2,5 prosenttia edellisvuotista vähemmän, kun eläkeikäisten asuntovelallisten määrä kasvoi saman verran.

Suuria asuntolainoja oli eniten Ahvenanmaalla, pääkaupunkiseudulla ja muualla Helsinki-Uudenmaan alueella. Suhteellisesti eniten suuria lainoja oli Ahvenanmaalla, missä 12 prosentilla asuntovelallisista asuntokunnista oli velkaa vähintään 200 000 euroa. Pääkaupunkiseudun ja muun Helsinki-Uudenmaan asuntokunnista niin paljon velkaa oli yhdeksällä prosentilla. Muualla Suomessa yhtä suuria velkoja oli 4–5 prosentilla asuntokunnista. Eniten niin velkaisten asuntokuntien määrä kasvoi pääkaupunkiseudulla, viisi prosenttia edellisvuodesta.

Etua.fi on Suomen ainoa palvelu, joka kilpailuttaa myös asuntolainan puolestasi. Kilpailuta nykyinen tai uusi asuntolainasi tästä.


Lähde:
Tilastokeskus