Oman talouden suunnittelu kannattaa – turvaa taloutesi näillä vinkeillä

|

Suomalaiset eivät mielellään puhu rahasta. Palkoista ja muista raha-asioista keskustelu on monesta meistä vaivaannuttavaa. Raha vaikuttaa kuitenkin ihmisten välisiin suhteisiin tavalla tai toisella ja rahankäyttö onkin yksi yleisimmistä riidan aiheista parisuhteissa. Siksi rahasta on tärkeää puhua, niin suhteen alussa kuin suhteen syventyessä.

Raha-asioista puhuminen on tärkeää

Raha-asioista puhuminen on tärkeä osa parisuhteen pelisääntöjen rakentamista. Tulotasojen ja kulutustottumusten ollessa suhteellisen tasapuolisia ongelmia ei niinkään esiinny. Mutta kun tulotasot eroavat, suhteessa ilmenee haasteita tai vaikka työttömyys yllättää, rahasta tulee helposti parisuhteen kitkan aihe.

Viimeistään samaan talouteen muutettaessa pitäisi keskustella siitä, mihin rahaa kulutetaan ja miten kulut jaetaan. Jaetaanko esimerkiksi kaikki perusmenot puoliksi vai tulotason mukaan? Entä kompensoiko puoliso pitkään hoitovapaalla olevan alhaisempia tulotasoja vaikka eläkesäästön muodossa?

Yhteinen taloussuunnittelu selkeyttää rahankäyttöä

Kinaa raha-asioista voi vähentää yhteisen taloustilin perustaminen. Jos toinen puolisoista ansaitsee huomattavasti enemmän kuin toinen, voi pohtia, laittaako taloustilille tuloihin nähden suhteessa enemmän rahaa.

Myös perhebudjetin teko helpottaa yhteisen talouden suunnittelua. Taulukkoon voi merkitä käytettävät tulot, pakolliset menot ja ylimääräisen rahan käyttö. Budjettia on hyvä seurata kuukausittain. Kaikille yhteinen rahatili ei välttämättä sovi, mutta rahankäyttöön liittyvät faktat on kuitenkin hyvä selvittää ja tehdä taloussuunnitelma.

Asuntolaina yhdessä vai erikseen?

Asuntoa ostaessa kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään, hankitaanko asuntolaina yhteisesti vai erikseen ja miten asuntolaina hoidetaan esimerkiksi puolison maksukyvyn heiketessä tai erotilanteessa.

Asuntovelka on yhteisvastuullista eli jos toinen ei maksa, pankki perii toiselta koko lainasumman. Asuntolaina voi olla myös miehen nimissä naisen maksaessa talouden menot. Eron sattuessa nainen jääkin tyhjän päälle.

Yhteisen lainan lisäksi asunnosta voi tehdä kaksi erillistä lainasopimusta tai pankissa voi tehdä sopimuksen avioeron varalle. Siinä voi sovussa pohtia, miten laina hoidetaan ja ositus tehdään, miten yhteisessä kodissa asutaan ja lapsia huolletaan.

Kirjaa omistussuhteet ylös

Rahankäytön sopimisen lisäksi on tärkeää, että varallisuutta hankkiessa sovitaan omistussuhteista joko yhteis- tai erillisomistuksena. Kannattaa myös sopia, missä suhteessa osapuolet varallisuutta omistavat. Omistusoikeudet voivat olla muutakin kuin puolet eli kummankin taloudellisen panostuksen suhteen.

Nämä sopimukset on hyvä kirjata ylös ja säilyttää tositteet kalliimmista hankinnoista. Erityisen tärkeää omistussuhteiden kirjaaminen on avoliitoissa, koska erotilanteissa ei voi vaatia puolisolta taloudellista tasoitusta.

Oman talouden turvaaminen kannattaa

Elämä voi yllättää ja pelkkä usko ja luottamus oman tai puolison taloudenhoitokykyyn ei riitä. Suunnitelmallisuus ja avoimuus raha-asioissa puolisoiden kesken kannattaa. Jokaisen olisi hyvä ottaa vastuu omasta taloudesta ja toimeentulosta, niin että tarvittaessa selviää omillaan kaikissa tilanteissa.

Muistathan kilpailuttaa eri rahoitusyhtiöiden ja pankkien tarjoamien lainojen hintoja ja ehtoja, kun harkitset asuntolainoja tai kulutusluottoja esimerkiksi auton hankintaan. Tämä käy kätevästi Etua.fi -lainapalvelun kautta.

Lähteet: Yle, Väestöliitto