Ketkä hakevat kulutusluottoja?

|

Etua.fi selvitti, ketkä hakevat kulutusluottoja Suomessa

Etua.fi-lainapalvelu selvitti, ketkä Suomessa hakevat kulutusluottoja. Selvitystä varten analysoitiin 70 000 kulutusluottohakemusta maaliskuusta 2017 huhtikuuhun 2018.

Miesten ja naisten välillä on eroja kulutusluottojen haussa

Miesten ja naisten osuus kaikista lainanhakijoista on suunnilleen sama: 51 % hakijoista oli miehiä ja 49 % naisia. Jonkin verran eroja syntyy tarkasteltaessa naisten ja miesten osuuksia eri ikäryhmissä. Miesten osuus kaikista alle 35-vuotiaista hakijoista on 55 % ja vastaavasti naisten osuus kaikista 45-65 -vuotiaista hakijoista on 54 %. Naisten osuus luotonhakijoista kasvaa tasaisesti iän myötä.

Miehet hakevat vähän suurempia lainasummia kuin naiset. Miesten hakemien lainasummien suuruus on keskimäärin noin 11 000 euroa, kun naisilla keskisumma on noin 10 300 euroa.

”Naisten ja miesten väliset erot lainasummissa selittyvät suurelta osin tuloeroista. Alle 35-vuotiaiden kohdalla naisten pidempään jatkuvat opinnot ja toisaalta myös perhevapaat vaikuttavat osaltaan alhaisempaan osuuteen lainanhakijoista”, pohtii Etua Oy:n toimitusjohtaja Antti Aarvala.

Kulutusluottoja hakevat kaiken tuloiset

Kulutusluottoja hakevat kaiken tuloiset ja taustoiltaan monenlaiset ihmiset. Eniten kulutusluottoja hakevat 2000−2500 euroa bruttona kuukaudessa ansaitsevat. Noin 12 %:lla hakijoista tulot ylittävät 3500 euroa kuukaudessa. Tyypillinen kulutusluoton hakija on keskituloinen työssä käyvä henkilö, joka todennäköisesti rahoittaa kulutusluotolla arjen yllättäviä menoja. Kulutusluoton hakijoita löytyy kuitenkin kaikista tuloluokista.

Koulutuksella ja parisuhteella on vaikutusta haettavien lainojen suuruuteen. Koulutustason noustessa myös haetut lainasummat kasvavat. Alemman korkeakoulun käyneet hakevat keskimäärin n. 12 300 euron lainasummaa, kun ammattikoulun käyneet hakevat n. 10 700 euron suuruista lainaa. Avo- tai avioliitossa asuvat henkilöt hakevat keskimäärin noin 12 000 euron suuruisia lainoja, kun yhden aikuisen talouksissa asuvien lainasumma on keskimäärin 9 500 euroa.

”Tämän selvityksen mukaan kulutusluottoja hakevat ovat Suomessa harkitsevaisia ja vastuullisia. Kuluttajat ovat varsin hyvin perillä omasta tilanteesta ja suhteuttavat lainasumman käytettävissä oleviin tuloihin”, toteaa Aarvala.

Ikä   Mies Nainen Yhteensä %
20−24 6846 5386 12232 17
25−29 4989 4011 9000 13
30−34 4559 3860 8419 12
35−39 3601 3361 6962 10
40−44 2921 3084 6005 9
45−49 2597 3196 5793 8
50−54 2819 3165 5984 8
55−59 2414 3005 5419 8
60−64 2186 2429 4615 7
65−69 1945 1752 3697 5
70− 1236 1156 2392 3

Taulukko 1:Haettujen lainojen lukumäärät sukupuolen ja iän mukaan

Kk-palkka, EUR Mies Nainen Yhteensä %
500-999 1385 1266 2651 4,2
1000-1499 4078 5500 9578 15,2
1500-1999 4740 7296 12036 19,1
2000-2499 6649 7864 14513 23,0
2500-2999 5651 4639 10290 16,3
3000-3499 4202 2138 6340 10,0
3500-3999 2240 1058 3298 5,2
4000-4499 1342 475 1817 2,9
4500-4999 746 283 1029 1,6
5000-5499 567 161 728 1,2
5500-5999 251 97 348 0,6
6000-6499 266 72 338 0,5

 Taulukko 2:Haettujen lainojen lukumäärät bruttokuukausitulojen ja sukupuolen mukaan