Harvoin pelkkä hinta ratkaisee – näillä perusteilla suomalaiset valitsevat asuntolainapankin

|

Asuntolainapankin valinta

Pankin tarjoama marginaali ja lainan kulut ovat monille tärkeitä, mutta harva valitsee pankkia pelkän lainan hinnan perusteella.

Asuntolainapankkia valitessa pankin tarjoama marginaali ja lainan muut kustannukset ovat tärkeimmät päätökseen vaikuttavat tekijät, selviää lainavertailupalvelu Etuan Asuntolainapankin valinta -tutkimuksesta.

Jopa 68 prosenttia tutkimukseen vastanneista kertoi, että marginaali ja kustannukset ovat erittäin tärkeä tekijä pankkia valitessa.

Erityisesti marginaalin ja muiden kustannusten merkitys korostuu niiden vastaajien keskuudessa, joilla on tai jotka suunnittelevat hakevansa suurempia lainoja. Myös pankin antamilla bonuksilla ja keskittämiseduilla on enemmän merkitystä, mitä suuremmasta lainasummasta on kyse.

Asiakaspalvelun sujuvuutta ja asiantuntevuutta arvostetaan

Vaikka lainan hinnalla on suuri merkitys, harva valitsee pankkia pelkän marginaalin perusteella. Pankin tarjoaman asiakaspalvelun sujuvuus ja asiantuntevuus sekä pankin maine ja asiakkaan omat aiemmat kokemukset pankista vaikuttavat myös vahvasti siihen, mistä pankista asuntolainan hakija lainan nostaa.

Pankin asiakaspalvelun sujuvuutta ja asiantuntevuutta piti erittäin tärkeänä 56 prosenttia kaikista vastaajista, kun taas naisista jopa 68 prosenttia korosti asiakaspalvelun tärkeyttä. Aiemmat kokemukset pankista ja pankin maine olivat erittäin tärkeitä 41 prosentille.

Miehet painottivat pankin valinnassa selkeästi enemmän marginaalia ja kuluja kuin muita tekijöitä, kun taas naiset arvostivat miehiä enemmän asiakaspalvelun lisäksi palvelun nopeutta lainaa hakiessa.

Vähiten vastaajat antoivat asuntolainapankkia valitessa merkitystä pankin sijainnille sekä tutulle asiakaspalveluhenkilölle. Pankin sijainnilla oli suurempi merkitys niille vastaajille, joiden nykyinen tai suunniteltu asuntolaina oli alle 100 000 euroa.

Asuntolainapankin valinta

Lainatarjouksia useammasta pankista

Tutkimuksen mukaan moni pyytää asuntolainatarjouksen useammalta eri pankilta, mutta harva perustaa päätöksensä pelkästään lainan hintaan.

40 prosenttia vastaajista pyytää lainatarjousta useammalta pankilta ja vertailee tarjoukset sen jälkeen perusteellisesti niin hinnan kuin muiden tekijöiden osalta. Vain 17 prosenttia vastasi etsivänsä ensisijaisesti edullisinta lainaa, jolloin muilla tekijöillä tai nykyisellä pankkisuhteella ei ollut heille suurta merkitystä.

– Asuntolainojen kohdalla puhutaan yleensä vain marginaalin kilpailutuksesta, mutta tämän tutkimuksen perusteella kuluttajien päätökset pohjautuvat myös laajempaan pankkien vertailuun. Suomalaiset näyttävät olevan jo melko ahkeria vertailijoita etsiessään itselle sopivaa asuntolainaa ja juuri tähän tarpeeseen Etuakin on oman asuntolainapalvelunsa kehittänyt, toteaa Etua Oy:n toimitusjohtaja Antti Aarvala.

Suomalaiset ovat tutkimuksen perusteella varsin tyytyväisiä pankkisuhteisiinsa. Vain yksi prosentti ilmoitti olevansa niin tyytymätön tämänhetkiseen pankkiinsa, että haluaa nostaa lainan ehdottomasti muualta.

Tutkimuksen toteutti Norstat Finland Oy Etua.fi toimeksiannosta lokakuussa 2020. Tutkimukseen vastasi valtakunnallisesti 1027 suomalaista ikähaarukassa 25–54 vuotta, joilla oli tällä hetkellä asuntolainaa tai jotka harkitsivat lainan nostamista seuraavan vuoden aikana.

Lataa tästä tutkimuksen aineisto

Aineistoa voi käyttää vapaasti lähdeviitteen kanssa. 

Käyttöehdot päivittyvät: Uudet käyttöehdot 1.5.2022 alkaen »