Hallitus on rajoittamassa asunto- ja taloyhtiölainoja

|
Asunto- ja taloyhtiölainoja rajoitetaan.

Asunto- ja taloyhtiölainoihin on tulossa rajoituksia, kun hallitus hillitsee kotitalouksien velkaantumista.

Valtaosa suomalaisten kotitalouksien lainoista on asumiseen liittyvää velkaa. Erityisesti taloyhtiölainojen osuus kotitalouksien velasta on viime vuosina kasvanut ja siksi hallitus puuttuu uudella lakiesityksellä erityisesti taloyhtiölainoihin. Hallitus on myös rajoittamassa asuntolainojen takaisinmaksuaikoja.

Uuden lait on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun 2023 alussa.

Hallitus esittää rajoituksia taloyhtiölainoihin

Hallituksen esityksen mukaan uudiskohteiden taloyhtiölainat saisivat jatkossa olla enintään 60 prosenttia asuntojen velattomasta hinnasta. Lisäksi uudiskohteiden taloyhtiölainojen takaisinmaksuaika saisi olla enintään 30 vuotta.

Taloyhtiölainoille ei myöskään sallittaisi lyhennysvapaita ensimmäisinä viitenä vuotenä rakennuksen valmistumisesta. Lyhennysvapaa sallittaisiin silti ensimmäisen vuoden aikana.

Tällä hetkellä lakisääteistä enimmäisrajaa taloyhtiölainoille ei ole, ja uudiskohteissa taloyhtiölainoja on voinut olla jopa 80 prosenttia. Isoissa taloyhtiölainoissa on kuitenkin ollut riskinsä. Se on mahdollistanut asunnon ostamisen todellisuutta pienemmällä myyntihinnalla ja jos joku ei kykene maksamaan omaa osuuttaan taloyhtiölainoista, on se voinut jäädä muiden osakkeiden maksettavaksi.

Siksi uudella lakiesityksellä halutaan rajoittaa yhteisvastuullisen taloyhtiölainan määrää. Samalla tuodaan kotitalouden lainan takaisinmaksukyky nykyistä paremmin pankin arvioitavaksi ja pyritään estämään liian kalliin asunnon ostamista omaan maksukykyyn nähden.

Asuntolainoille 30 vuoden enimmäismaksuaika

Jatkossa uudet asuntolainat täytyy maksaa takaisin enintään 30 vuodessa. Viime vuosina asuntolainojen takaisinmaksuajat ovat pidentyneet, ja pitkät laina-ajat ovat lisänneet lainasta maksettavia kokonaiskuluja.

Uusissa säännöissä on kuitenkin joustonvaraa siten, että pankki voi esimerkiksi poiketa enimmäistakaisinmaksuajasta kymmenessä prosentissa luotonannosta. Myös maksujärjestelyt ovat mahdollisia. Esitys ei sisällä tulosidonnaista enimmäisvelkasuhdetta eli niin sanottua velkakattoa.

Uudistuksella hillitään asuntoluotonannon riskejä

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan uusi lainsäädäntö ehkäisee kotitalouksien asuntoluottojen maksuaikojen pidentymistä ja hillitsee liiallista luotonantoa erityisesti taloyhtiöille. Lisäksi se edistää asiakkaansuojaa ja parantaa luotonmyöntökäytäntöjä.

Uudistus perustuu hallitusohjelmaan. Nopeasti kasvanut velkaantuneisuus tekee kotitalouksista haavoittuvia tulojen supistumiselle ja korkotason nousulle. Lisäksi taustalla on Euroopan järjestelmäriskikomitean suositus, jonka mukaan Suomen tulisi vähentää asuntoluotonannon riskejä.

Lue myös: Asuntolainan määrä suhteessa tuloihin – näin tulot vaikuttavat asuntolainan saantiin
Lainaneuvottelu – näillä vinkeillä onnistut!

Lähteet: Valtioneuvosto, Yle.fi