Asuntolainan korkovähennys 2022

|
Asuntolainan korkovähennys 2022 on enää 5 %.

Asuntolainan korot voi osittain tai kokonaan vähentää verotuksessa. Korkojen vähentämiseen vaikuttaa se, onko laina otettu omaa vakituista asuntoa, ensiasuntoa vai sijoitusasuntoa varten.

Asuntolainan korkoina voi vähentää vain omasta asuntolainasta maksettuja korkoja. Yhtiövastikkeessa maksettua yhtiölainan korkoa ei voi vähentää omassa verotuksessa. Korot vähennetään sinä vuonna, jona ne on maksettu.

Jos laina on otettu oman vakituisen asunnon hankintaa tai peruskorjausta varten, voi asuntolainan koroista vähentää 5 %.  Vuonna 2021 asuntolainan koroista sai vielä vähentää 10 %.

Korkovähennysoikeutta on leikattu vähitellen. Vuonna 2023 asuntolainan korkovähennysoikeutta ei enää ole.

Vähennyksestä saatava rahallinen hyöty on 1,5 %

Vaikka vuonna 2022 vähennyskelpoista on 5 % asuntolainan koroista, vähennyksestä saatava rahallinen hyöty on tätä pienempi, sillä vähennys hyvittää vain osan vähennyskelpoisista koroista.

Asuntolainojen korot vähennetään palkkatulojen verosta alijäämähyvityksenä. Vuonna 2022 alijäämähyvityksestä saatava hyöty on 1,5 % maksetuista koroista.

Vähennyskelpoiset korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista, kuten vuokra- ja osinkotuloista. Jos pääomatuloja ei ole, syntyy alijäämä. Tästä alijäämästä 30 % luetaan alijäämähyvitykseksi, joka vähennetään ansiotulojen verosta. Ansiotuloja ovat esimerkiksi palkat, eläkkeet ja Kelan maksamat etuudet.

Tätä asuntolainan korkovähennys 2022 käytännössä tarkoittaa

Jos maksaa asuntolainan korkoja vuonna 2022 esimerkiksi 1 000 euroa, siitä 50 euroa on vähennyskelpoista ja vähennyksestä saama hyöty on 15 euroa. Tämän verran palkkavero siis pienenee. Asuntolainan koroista jää tällöin maksettavaksesi 985 euroa.

Esimerkki asuntolainan korkovähennyksestä:

Asuntolainan korot vuodessa 1 000 €.
Koroista vähennyskelpoista 5 % –> 50 €.
Alijäämähyvitys: 30 % (pääomatulon veroprosentti) × 50 € –> 15 €. Tämä summa vähennetään palkkatuloista perittävästä verosta.
Vähennys huomioon ottaen koroista jää maksettavaksi 1 000 € – 15 € –> 985 €.

Vähennyksestä saatava hyöty on siis 15 euroa eli 1,5 % 1 000 euron koroista.

Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa henkeä kohti vuodessa. Puolisot voivat yhteensä saada 2 800 euron alijäämähyvityksen. Hyvityksen enimmäismäärä kasvaa 400 eurolla yhdestä lapsesta ja 800 eurolla, jos lapsia on kaksi tai useampia.

Vakituisen asunnon peruskorjaukseen otettu laina

Vakituisen asunnon peruskorjausta varten otettu laina voidaan vähentää verotuksessa samoin kuin oman asuntolainan korot. Vuonna 2022 vähennys on 5 % koroista.

Jos peruskorjaus on rahoitettu yhtiölainalla, niin verotuksessa ei voi vähentää yhtiövastikkeeseen sisältyvää korkoa. Mutta jos ottaa oman lainan taloyhtiön peruskorjauksia varten ja maksaa sillä oman osuuden taloyhtiön lainasta, niin tällöin lainan korot voi vähentää verotuksessa,

Asunnon vuosikorjauksiin liittyvän lainan korkoja ei voi vähentää. Vuosikorjauskuluja ovat muun muassa asunnon maalaus, tapetointi sekä aikaisempaa tasoa vastaavien keittiökalusteiden hankinta.

Ensiasunnon korkovähennys 2022

Ensiasunnon korkovähennys 2022 on hieman suurempi kuin muiden asuntolainojen, jos korot vähennetään alijäämähyvityksenä. Ensiasunnon lainan koroista alijäämähyvitys on 32 %. Tämä vähennys saadaan ensiasunnon käyttöönottovuodelta ja enintään yhdeksältä seuraavalta vuodelta.

Ensiasunnon korkovähennys 2022 on 5 % asuntolainan koroista, mutta vähennyksestä saatava hyöty on 1,6 % maksetuista koroista. Esimerkiksi tuhannen euron koroista hyöty on 16 euroa, jolloin verovähennys huomioon ottaen koroista jää ensiasunnon ostajan maksettavaksi 984 euroa.

Taloyhtiölainan korkovähennys

Taloyhtiölainan yhtiövastikkeeseen sisältyvää korkoa ei voi vähentää omassa verotuksessa.

Sijoitusasuntoon otetun lainan korkovähennys

Sijoitusasunnon hankkimista varten otetun lainan korot voi vähentää kokonaan verotuksessa. Lainan korot vähennetään pääomatuloista, joita ovat esim. asunnon vuokratulot.

Jos tulos on negatiivinen, 30 % tästä alijäämästä vähennetään ansiotulojen verosta. Myös sijoitusasuntoon liittyvät lainan sivukulut voi vähentää pääomatuloista.

Tarkista lainan käyttötarkoitus esitäytetystä veroilmoituksesta

Pankki ilmoittaa lainan ja lainan korot verottajalle, ja tiedot näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Esitäytetystä veroilmoituksesta kannattaa tarkistaa korkotiedot ja lainan käyttötarkoitus. Jos velan käyttötarkoitus on merkitty veroilmoitukseen väärin, lisätietoihin voi korjata lainan oikea käyttötarkoitus ja luoton tunnus.

Esimerkiksi sijoitusasuntolainasta kannattaa tarkistaa, että se on veroilmoitukseen merkitty tulonhankkimislainaksi eikä muuksi lainaksi tai asuntolainaksi. Tämä vaikuttaa korkovähennyksiin, sillä tulonhankkimislainan korot ovat kokonaan vähennyskelpoisia verotuksessa, asuntolainan korot eivät.

Etua.fi-asuntolainapalvelun avulla kilpailutat uuden asuntolainan tai tarkistat nykyisen asuntolainasi koron veloituksetta. Täytä hakemus tästä

Etua.fi on Finanssivalvonnan hyväksymä asuntoluottovälittäjä.

Lähteet: Vero.fi, Veronmaksajat.fi

Käyttöehdot päivittyvät: Uudet käyttöehdot 1.5.2022 alkaen »