Alueelliset erot Suomessa pienentyneet, varallisuuserot kasvaneet

|

Alueelliset erot Suomessa pienentyneet, varallisuuserot kasvaneet Maakuntien väliset taloudelliset erot ovat Suomessa viime vuosina kaventuneet. Sen sijaan palkkaerot maakuntien välillä ovat kasvaneet, ilmenee Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan selvityksestä.

Selvityksessä tarkasteltiin maakuntien välisiä eroja talouden kehityksessä vuosina 2000-2015. Tarkastelussa huomioitiin muutokset BKT:ssä, tuottavuudessa, työllisyydessä ja palkoissa. Vertailussa maakuntien ääripäät ovat Kainuu ja Uusimaa. Korkeimmat palkat löytyvät Uudeltamaalta ja matalimmat Kainuusta.

Etlan tutkija Paolo Fornaro pitää maakuntien taloudellisen tilan kohenemista ja lähenemistä toisiaan positiivisena, mutta palkkojen hajautuminen voi olla ongelmallista pitkällä aikavälillä.

Varallisuuserot ovat kasvaneet, asunto suomalaisten suurin sijoitus

Varallisuudessa erot ovat Suomessa kasvaneet, ilmenee puolestaan Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuusselvityksestä. Kymmenesosa suomalaisista kotitalouksista omisti vuonna 2016 nettovarallisuudesta 47 %, kun vuonna 2013 he omistivat 45 %.

Kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 107 200 euroa vuonna 2016. Neljäsosalla kotitalouksista nettovarallisuutta oli yli 260 900 euroa ja neljäsosalla alle 10 700 euroa. Varakkaimpia olivat 65–74 -vuotiaiden kotitaloudet.

Varallisuustutkimuksen nettovarallisuus saadaan laskemalla yhteen reaali- ja rahoitusvarat ja vähentämällä niistä velat. Kotitalouksien yleisimmin omistamat varallisuuslajit olivat talletukset, kulkuvälineet (73 % kotitalouksista), oma asunto (66 %) sekä pörssiosakkeet ja suorat rahastosijoitukset (41 %).

Varallisuuden arvolla mitattuna oma asunto oli merkittävin varallisuuserä, sillä sen osuus kokonaisvaroista oli noin puolet.

Eläkeläisten ostovoima heikentynyt, verotus pysynyt ennallaan

Suomalaisen keskimääräisen eläkkeen verotus on pysynyt ennallaan, mutta eläkkeiden ostovoima ei ole ollut kummoista Veronmaksajain Keskusliiton selvityksen mukaan. Tässä selvityksessä tarkasteltiin eläkkeensaajan verotusta ja ostovoimaa kuudella eri eläketasolla.

Kuluvalla vaalikaudella kahden matalimman ja kahden korkeimman tarkastellun eläketason verotus on hieman keventynyt. Keskimmäisten eläketasojen verotus on pysynyt käytännössä ennallaan. Vaikka tuloverotuksen keveneminen on tukenut joidenkin eläkkeensaajien ostovoimaa, ostovoima on laskenut kaikilla Veronmaksajain selvityksen tulotasoilla, kun huomioidaan inflaatio ja eläkkeiden indeksimuutokset.

Etua.fi -lainapalvelun tavoitteena on helpottaa kuluttajan arkipäivää kodin raha-asioissa. Palvelussa voit kilpailuttaa kulutusluotot, remonttilainat, matkalainat, lainat ilman vakuuksia ja asuntolainat ilmaiseksi.

Lähteet: Etla, Tilastokeskus, Veronmaksajien keskusliitto