12 kuukauden euribor lyhyempiä euriborkorkoja epävakaampi edellisen vuoden aikana – näin muutokset voivat vaikuttaa asuntolainojen hintaan

|
Euriborkorkojen muutokset

Edellisen vuoden aikana kolmen ja kuuden kuukauden euriborkorot ovat pysyneet vakaampina ja nousua on tapahtunut vähemmän verrattuna 12 kuukauden euriboriin.

12 kuukauden euriborissa eniten vaihtelua

Viimeisen vuoden aikana 12 kuukauden euribor on ollut muita lyhyempiä euriborkorkoja epävakaampia ja noususuhdanteisempi. Vuoden 2021 maaliskuun alusta vuoden 2022 helmikuun loppuun kestäneellä tarkastelujaksolla 12 kuukauden euribor oli noussut 0,13 prosenttiyksikön verran.

Lyhyemmät, kolmen ja kuuden kuukauden euriborit ovat edellisen vuoden aikana pysyneet vakaampina verrattuna 12 kuukauden euriboriin. Kolmen kuukauden euribor oli pysynyt samalla tasolla vuoden takaiseen, kun taas kuuden kuukauden euriborissa muutos viime vuoteen oli +0,02.

Euribor on euroalueen tärkein viitekorko, jota käytetään rahamarkkinoilla lainoihin ja talletuksiin. Euriborkorkoa käytettäessä korko pysyy samana joko kolme, kuusi tai 12 kuukautta, jonka jälkeen se tarkastetaan ja päivitetään ajankohtaiseen markkinakorkoon.

Viitekorkojen nousu voi näkyä suomalaisten asuntolainoissa

Asuntolainojen todellinen kokonaiskorko muodostuu asiakaskohtaisesta marginaalista, viitekorosta ja muista lainakuluista, kuten tilinhoitomaksuista. 12 kuukauden euribor on Suomessa suosituin asuntolainoissa käytetty viitekorko, ja euriborkorkojen oltua miinuksella viime vuosina on asuntolainan hinta koostunut pääasiassa marginaalista.

Vaikka toistaiseksi viitekorot ovat pysyneet miinusmerkkisinä, voi 12 kuukauden euriborin kehitys vertailujakson aikana enteillä korkojen nousun jatkumista myös tulevaisuudessa. Viitekorkojen mahdollinen nousu vaikuttaa suoraan myös suomalaisten asuntolainojen lyhennyskuluihin, jos marginaalin lisäksi maksettavaa tulee myös viitekorosta.

Korkojen nousun vaikutus ei kuitenkaan näy välttämättä omassa asuntolainassa heti, sillä 12 kuukauden euriborissa korko päivitetään vain kerran vuodessa.

Miten valita sopivin viitekorko asuntolainaan?

Asuntolainaa nostaessa valitaan lainaan joko vaihtuva markkinakorko, kuten 12 kuukauden euribor, tai kiinteä korko. 12 kuukauden euriborissa korko tarkistetaan ja päivitetään kerran vuodessa, kun taas kiinteä korko pysyy samana koko laina-ajan. Lainaan voi olla mahdollista valita myös sekä kiinteä että vaihtuva korko, niin että osa lainasta on sidottu kiinteään korkoon ja osassa korko vaihtuu markkinakorkojen muutosten mukaan.

Kaikille sopivaa, yhtä oikeaa viitekorkoa ei ole olemassa, vaan aina kannattaa valita omaan elämäntilanteeseen ja maksukykyyn sopivin korkovaihtoehto.

Suurin osa suomalaisten asuntolainoista on sidottu 12 kuukauden euriboriin, joka on lyhyitä euriborkorkoja ennakoitavampi ja korko on etukäteen tiedossa aina vuodeksi kerrallaan. 12 kuukauden euribor siis reagoi lyhyempiä viitekorkoja hitaammin niin korkojen nousuun kuin laskuun. Korkojen noustessa kerran vuodessa tarkistettava korko suojaa korkojen nousulta pidemmän aikaa, mutta korkojen laskiessa hyöty näkyy omassa lyhennyserässä myös hitaammin.

Vaihtuvaan markkinakorkoon sidotussa lainassa on hyvä varautua korkojen mahdolliseen nousuun ja varmistaa, että lainan lyhentäminen onnistuu myös korkojen noustessa. Kiinteä korkoiset lainat ovat riskittömämpiä, sillä korko pysyy aina samana markkinakorkojen muutoksista riippumatta. Markkinakorkojen ollessa edullisia tai miinuksella on kiinteä korkoinen laina kuitenkin kalliimpi vaihtoehto.

Lue myös:

Euribor 3 kk, 6 kk vai 12 kk – mikä on paras viitekorko asuntolainaan?

Asuntolainan korkosuojaus – mitä korkosuojaus tarkoittaa ja miten korkojen nousulta voi suojautua?

Käyttöehdot päivittyvät: Uudet käyttöehdot 1.5.2022 alkaen »